نتانیاهو فاش ساخت که اسرائیل در حال حاضر با شش کشور عربی در تماس نزدیک است و همکاری دارد

نتانیاهو فاش ساخت که اسرائیل در حال حاضر با شش کشور عربی در تماس نزدیک است و همکاری دارد

بنیامین نتانیاهو فاش ساخت که اسرائیل هم اکنون با شش کشور عربی در تماس نزدیک می باشد و این امر می تواند به پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینیان یاری برساند و اسرائیل خواهد توانست از موضع قدرت به این آشتی دست یابد.

اشاره نخست وزیر به این واقعیت بود که دولت مصر از چهل سال پیش با اسرائیل پیمان رسمی صلح امضا کرده که هنوز همچنان مستحکم باقی مانده است. دولت اردن نیز چند سال بعد با اسرائیل پیمان صلح امضا کرد و همکاری های گسترده ای بین دو کشور برقرار گردید.

در سال های اخیر، با شدت گرفتن فعالیت های رژیم ایران علیه عربستان سعودی و امیر نشین های عرب حوزه خلیج فارس، شماری از امیرنشین ها برای دفاع از خود به اسرائیل نزدیک شدند که یکی از پیامدهای آن دیدار رسمی نخست وزیر اسرائیل از سلطان نشین عٍمان و شرکت رسمی و علنی ورزشکاران اسرائیلی در مسابقات امارات عربی متحده بود. اسرائیل با امیرنشین قطر نیز همکاری های آشکار و پنهان دارد و همچنین همکاری هایی با عربستان در جریان است که هنوز جزئیات آن افشا نشده است.

نتانیاهو در سخنان خود کوشید یک تصویر قوی و موفق از دولت خود ارائه کند.

برخی تحلیلگران بر این باورند که اظهارات نتانیاهو در کارزار انتخاباتی کنونی اسرائیل ریشه دارد که هدف وی تبلیغ برای حزب خود بوده، گرچه، همه گفته های وی واقعیت دارد.

ژنرال ذخیره عمیرام لوین نیز که در گذشته فرماندهی ستاد سپاه شمال اسرائیل در برابر سوریه و لبنان را به عهده داشته، افشاگری امروز ارتش در مورد زیرساخت تعرضی حکومت ایران و حزب الله در خاک سوریه و در نزدیکی مرز اسرائیل را یک اقدام تبلیغاتی از جانب دولت نتانیاهو دانست که در آستانه انتخابات صورت گرفته است. ولی نزدیکان نخست وزیر این ارزیابی را رد می کنند و می گویند که افشای این توطئه رژیم ایران، از جمله به هدف به وجود آوردن یک فشار بین المللی بر سوریه، به هدف خنثی کردن آن می باشد.