نتانیاهو می گوید پرونده ها علیه وی، آشی است که نه تنها گوشت ندارد، بلکه استخوان هم در آن نیست

نتانیاهو به استفاده از قدرت که به مفهوم بهره گیری از امتیازات مالی یا اجتماعی متهم شده است

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، پس از آن به مدت سه ساعت و بیشتر مورد بازجویی پلیس قرار داشت، اعلام کرد که بیش از پیش معتقد شده است که آن ها زحمت باطل می کشند و چیزی به دست نخواهند آورد.

نتانیاهو به استفاده از قدرت که به مفهوم بهره گیری از امتیازات مالی یا اجتماعی متهم شده است. ولی او در پایان بازپرسی های روز گذشته گفت “آش آن ها نه تنها گوشت ندارد، بلکه متوجه شدم که حتی استخوان هم در آن نیست

نخست وزیر که برای دوازدهمین بار مورد بازپرسی قرار گرفت، پیشتر نیز گفته بود “آنها چیزی نخواهند یافت، زیرا چیزی وجود ندارد.

قرار است فردا (یکشنبه) محاکمه مقدماتی خانم سارا نتانیاهو همسر نخست وزیر آغاز شود. ولی هنوز تاریخ محاکمه اصلی تعیین نشده است.