نتانیاهو هنوز نتوانسته است دولت ائتلافی آینده اسرائیل را برپا کند، ولی ارزیابی می شود که در سه روز آینده موفق گردد

پرزیدنت ریولین طبق قانون، یک مهلت سی روزه در اختیار نتانیاهو گذاشت تا بتواند کابینه آینده را برپا سازد. ولی نتانیاهو ناچار شد یک مهلت دیگر نیز تقاضا کند که طبق قانون، چهارده روز است

در حالی که تنها سه روز به پایان مهلت دوم به منظور برپایی دولت جدید اسرائیل باقی مانده، بنیامین نتانیاهو هنوز نتوانسته است با هیچیک از احزابی که انتظار می رود در دولت ائتلافی آینده شرکت جویند، به توافق برسد. او می گوید که برخی از این احزاب، خواسته ها و انتظارات غیر قابل اجرایی دارند و یا برای اموری که با مرام و هدف آن ها همخوابی دارد، بودجه های کلان می طلبند.

نتانیاهو حدود یک ماه و نیم پیش به فرمان مقام ریاست جمهوری، مامور تشکیل کابینه جدید شد. پرزیدنت ریولین این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرده بود که به دنبال مشورت با نمایندگان همه احزاب و گروه هایی که به عضویت پارلمان اسرائیل در آمده اند، دریافت که بخش بزرگتری از احزاب سیاسیی، با اکثریت ۶۵ کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمان، نتانیاهو و حزب لیکود را برای تشکیل کابینه توصیه کرده اند.

پرزیدنت ریولین طبق قانون، یک مهلت سی روزه در اختیار نتانیاهو گذاشت تا بتواند کابینه آینده را برپا سازد. ولی نتانیاهو ناچار شد یک مهلت دیگر نیز تقاضا کند که طبق قانون، چهارده روز است. ولی در آستانه به پایان رسیدن این مهلت نیز، نتانیاهو می گوید که هنوز پیشرفتی به دست نیاورده است.

آشنایان امور در اسرائیل می گویند که همیشه کار تشکیل کابینه در آخرین لحظات پایان مهلت عملی شده است. ولی مورد کنونی تقریبا بی سابقه است. زیرا با گذشت پنج هفته، هنوز معلوم نیست که نتانیاهو چگونه بتواند با احزاب مختلف به توافق برسد.

اکنون، دو گزینه در برابر رئیس جمهوری قرار دارد: اگر نتانیاهو بگوید که با گذشت مهلت دوباره نیز نتوانسته کابینه را برپا کند، پرزیدنت ریولین می تواند رایزنی های خود را با احزاب از سر بگیرد و در پایان آن فرد دیگری را مامور تشکیل کابینه سازد، و یا اعلام دارد که فردی را نیافته که از حمایت اکثریت کرسی های پارلمانی برخوردار گردد. در چنین صورتی، پرزیدنت ریولین می تواند دستور تجدید انتخابات را بدهد.

نتانیاهو می گوید که نمی خواهد پس از چند ماه، اسرائیل دوباره وارد کارزار انتخاباتی شود. چنین کاری نه تنها هزینه کلان می طلبد، بلکه کشور را به یک دوران انتقالی و بحران سوق می دهد و در این مدت نمی توان تصمیمات اساسی اتخاذ کرد.

اختلاف اصلی، بر سر مساله به خدمت گرفتن جوانان اولترا ارتدوکس در ارتش است. احزاب مذهبی متعصب می گویند که هیچ یک از دانشجویان نهادهای مذهبی نباید به خدمت نظام وظیفه برود. ولی حزب سکولاری که اویگدور لیبرمن رهبری آن را به عهده دارد، می گوید که بخش چشمگیری از این طلبه نیز، مانند همه جوانان دیگر اسرائیل باید خدمت نظام وظیفه را انجام دهند.