نتانیاهو گفت: اسرائیل روی تصمیم پرزیدنت ترامپ برای خروج از برجام تاثیرگذار بوده است

انتشار اظهارات نخست وزیر اسرائیل در یک همایش خصوصی، که در آن گفته است که اسرائیل در تصمیم پرزیدنت ترامپ برای خروج از برجام نقش داشته است، در رسانه های همگانی در اسرائیل بازتاب گسترده ای داشت و تاکید گردید که انتشار سخنانی که در یک دیدار خصوصی گفته شده و ممکن است موجب ناراحتی ایالات متحده شده باشد، به صَلاح اسرائیل نیست.

به موجب فیلمی که از این دیدار خصوصی، توسط یکی از حاضران ضبط شده، نتانیاهو خطاب به هم حزبی های خود می گوید که: اسرائیل در تصمیم گیری پرزیدنت ترامپ برای خروج از برجام نقش داشته است.

آگاهان گفتند که بیان این گونه سخنان، حتی در یک دیدار خصوصی، به چهره ایالات متحده و رهبر آن زیان می رساند، زیرا نشان می دهد که کشور کوچکی چون اسرائیل، بر تصمیم گیری کشور بزرگی تاثیر گذاشته و در تامین منافع خود، ممکن است مصالح آن ابرقدرت را به خطر انداخته باشد.

نتانیاهو در همان هنگام که مذاکرات برجام ادامه داشت، آن را یک قرارد بد و خطرناک خوانده بود که ممکن است پس از مدت کوتاهی، امنیت اسرائیل و کشورهای عرب منطقه را سخت به خطر اندازد.

پرزیدنت ترامپ نیز از همان دوران پیکار انتخاباتی، گفته بود که اگر به ریاست جمهوری برسد، برجام را باطل خواهد کرد. ولی نتانیاهو در سخنان خود فاش ساخت که گفتگوهای بسیاری بین بلندپایگان اسرائیلی و دستیاران پرزیدنت ترامپ، و حتی خود وی جریان داشته که در تصمیم گیری برای خروج از برجام موثر بوده است.

همانگونه که گفته شد، نتانیاهو این سخنان را در دیدار خصوصی با افراد حزب لیکود بیان داشته بود. ولی یکی از حاضران که از سخنان نخست وزیر فیلم گرفته بود، شب گذشته (سه شنبه) آن را در اختیار رسانه ها نهاد و موجب بروز یک طوفان سیاسی گردید.