نتانیاهو گفت که نوار مرزی در طول دره اردن را به اسرائیل ضمیمه می کند و با مخالفت روبرو شد

نتانیاهو در سخنرانی شب گذشته، اهمیت نظامی و امنیتی “دره اردن” برای اسرائیل را از روی نقشه تشریح می کند

سخنان بنیامین نتانیاهو در مورد احتمال ضمیمه کردن بخشی از کرانه باختری به خاک اسرائیل، با واکنش های گوناگونی در داخل اسرائیل و صحنه سیاست بین المللی روبرو شد. در حالی که جناح راست سیاسی از این سخنان استقبال کرد، جناح میانه آنان را “یک جنجال انتخاباتی” نامید و جناح چپ نیز آن را به شدت مورد انتقاد قرار داد. احزاب عربی اسرائیل نیز وعده انتخاباتی نخست وزیر را نشان سیاست آپارت هاید از جانب دولت وی دانستند. دبیرکل سازمان ملل نیز این سخنان را نکوهش کرد.

در حالی که شش روز به انتخابات پارلمانی در اسرائیل باقی مانده، بنیامین نتانیاهو شب گذشته (سه شنبه) در یک همایش طرفداران حزب لیکود در شهر بندری اشدود قول داد که دولت او بخشی از کرانه باختری را که به دریای نمک (بحرالمیت) میرسد و در طول رودخانه اردن قرار دارد، به خاک اسرائیل ضمیمه خواهد کرد.

نتانیاهو گفت که این بخش برای تامین امنیت اسرائیل اهمیت بسیار دارد و او مصمم است این اقدام را انجام دهد.

آبادی نشینان اسرائیلی در کرانه باختری از این سخنان نتانیاهو به گرمی استقبال کردند. ولی رقیبان سیاسی او گفتند که وی با این گونه وعده های انتخاباتی، می کوشد از شکست خود جلوگیری کند و آراء بیشتری به دست آورد.

حضور نظامی و امنیتی اسرائیل در طول رودخانه اردن، از جانب دولت های پیشین نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. ولی این نخستین بار است که یک مقام ارشد حکومتی، از ضمیمه ساختن آن به خاک اسرائیل سخن می گوید.

مشاور ارشد حقوقی دولت اسرائیل گفت که چنین اقدامی از جانب نتانیاهو غیرقانونی است و باید پیش از انجام آن از تصویب پارلمان بگذرد. حقوقدانان یادآوری کردند که ضمیمه ساختن شرق اورشلیم و بلندی های گولان به خاک اسرائیل نیز به طور قانونی و منظم به صورت قانون، از تصویب پارلمان گذشته بود و نتانیاهو حق ندارد چنین تصمیمی را بدون گذراندن مراحل قانونی آن اجرا کند.

حاشیه غربی رود اردن، برای امنیت اسرائیل اهمیت درجه اول دارد. زیرا با این استقرار، اسرائیل می تواند از رخنه یابی تروریست ها از خاک اردن به کرانه غربی و همچنین قاچاق اسلحه به کرانه، تا حدود زیادی جلوگیری کند. همچنین در فاصله کوتاهی از رود اردن، بلندی هایی وجود دارد که استقرار ارتش اسرائیل به روی آن ها برای حفظ امنیت کشور در برابر تهاجم ناگهانی دسمن بسیار مهم است.

زنده نام یتسحاک رابین نخست وزیر که در گذشته رئیس ستاد کل ارتش و وزیر دفاع نیز بوده، در سال های نخست وزیری، بر اهمیت استقرار اسرائیل در نقطه ای که “دره اردن” نامیده می شود و در کنار کرانه باختری رودخانه اردن قرار دارد، تاکید کرده بود. ولی همانگونه که گفته شد، اکنون نتانیاهو از احتمال ضمیمه کردن آن به خاک اسرائیل سخن می گوید.

احتمال دارد که دیوان عالی بین المللی در لاهه نیز در این امر دخالت کند. طبق معاهدات بین المللی که نیم قرن پیش به تصویب رسید، ضمیمه کردن زمین های اشغالی به کشور اشغالگر ممنوع است.

علی خامنه ای دو سال پیش در یک سخنرانی گفته بود که باید برای فلسطینی های ساکن کرانه باختری نیز، همانند باریکه غزه، موشک و جنگ افزارهای دیگر قاچاق کرد، تا از جهت شرق هم اسرائیل هدف ضربات جنگی قرار گیرد و زودتر نابود شود. خامنه ای با این سخنان، در واقع اعتراف کرد که بخشی از جنگ افزارهای موشکی در نوار غزه، توسط حکومت ایران به آن سرزمین قاچاق شده است.