نتانیاهو یک هفته پس از رای اعتماد از مجلس، در دادگاه اورشلیم روی نیمکت متهمین خواهد نشست

چند روز پس از برپایی دولت جدید، بنیامین نتانیاهو باید رهسپار دادگاه شود و روی نیمکت متهمین بنشیند و به متن کیفرخواست علیه خود گوش کند و محاکمه او عملا آغاز شود. این محاکمه بارها به تعویق افتاده و تاریخ جدید آن از مدتی پیش تعیین گردیده بود و به زمان برپایی دولت جدید ارتباطی ندارد.

نتانیاهو در این کیفرخواست به سه مورد تخلفات متهم گردیده که دو مورد آن سوء استفاده از قدرت دولتی بوده، ولی در پرونده سوم او را رسما به رشوه خواری متهم می سازند.

با آن که به موجب اتهام نامه، سخن از رد و بدل کردن پول در میان نیست، ولی ماهیت اتهام، از نظر قوانین اسرائیل جنبه رشوه خواری دارد و یک اتهام وخیم محسوب می شود که اگر در دادگاه به اثبات برسد، مجازات سنگینی در پیر خواهد داشت.

به موجب این اتهام نامه، نتانیاهو برای آن که از ادامه انتشار مقاله های گزنده علیه خود و خانواده اش در یک سامانه خبری پرنفوذ در امان بماند، حاضر شده بود شبکه تلفن اسرائیل را به قیمت نازل  به سرمایه داری که صاحب آن سامانه خبری نیز می باشد، واگذار کند.

نتانیاهو شب گذشته (یکشنبه) پس از انجام رای اعتماد نسبت به دولت جدید، در سرسرای پارلمان، در پاسخ به خبرنگاران، دوباره همه اتهامات را بی اساس دانست و تاکید کرد که ایمان دارد از این محاکمه کاملا بی گناه در خواهد آمد.

با این همه، این گمان در اسرائیل مطرح شده که وکلای مدافع نتانیاهو در طول سال های اخیر دائما کوشیده اند زمان برگزاری این محاکمه را به تعویق اندازند. ولی نتانیاهو قول داد همانگونه که قانون ایجاب می کند، او در دادگاه حضور خواهد یافت.

اداره دادستانی خواستار شده که جلسات محاکمه سه روز در هفته ادامه یابد. ولی گفته می شود که وکلای مدافع نتانیاهو خواهند کوشید تا آن جا که ممکن است، محاکمه در ابعاد محدود برگزار شود و تا آن جا که ممکن است طولانی تر شود.

طبق قوانین اسرائیل، تا هنگامی که همه مراحل قضایی، نخست وزیر را محکوم نشناسند، او می تواند به خدمت ادامه دهد.

مخالفان نتانیاهو در نشست شب گذشته کنست (پارلمان اسرائیل) نتانیاهو را به این علت مورد حملات گزنده قرار دادند و گفتند کسی که فردا روی نیمکت متهمین می نشیند، اکنون ریاست دولت را به دست گرفته است.

طرفداران نتانیاهو می گویند: این واقعیت که او در هر کارزار انتخاباتی از آراء بیشتری برخوردار گردیده، نشان می دهد که مردم اسرائیل تا چه به او دلبستگی دارند و خدماتش به کشور را قدر می نهند.