نتایج انتخابات تا چه حد می تواند روی سیاست ترامپ در قبال ایران و روند صلح با فلسطینی ها تاثیرگذار باشد؟

در مورد ایران، این احتمال مطرح است که اکثریت عددی دموکرات ها در مجلس نمایندگان، موجب کاهش قاطعیت دولت پرزیدنت ترامپ علیه رژیم ایران گردد

با آن که جمهوریخواهان اکثریت عددی خود را در مجلس نمایندگان از دست داده اند، پرزیدنت ترامپ در واکنش خویش، حفظ اکثریت در سنا را یک موفقیت بزرگ دانست و آن را به خود و جمهوریخواهان شادباش گفت. ولی آگاهان می گویند که از این پست، دولت آقای ترامپ در اجرای برخی سیاست های داخلی و حتی خارجی خود با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.

به گفته آگاهان، دموکرات ها خواهند توانست به علت اکثریت عددی خود، جلوی تصویب برخی قوانین پیشنهادی از جانب دموکرات ها را بگیرند و همچنین برخی قوانینی را به تصویب برسانند که مورد موافقت پرزیدنت ترامپ نباشد.

یکی از امکاناتی که برای دموکرات ها در مجلس جدید به وجود می آید آن است که خواهند توانست تحقیقاتی را برای عملکرد دولت کنونی و حتی شخص پرزیدنت ترامپ آغاز کنند و حتی امکان برکناری رئیس جمهوری را پیش بکشند.

رهبران حزب دموکرات نتایج انتخابات را یک پیروزی بزرگ برای خود می دانند. رهبران حزب در نخستین واکنش خود گفتند که این انتخابات و نتایج آن، روز بزرگی برای ملت آمریکا می باشد.

آگاهان می گویند که از این پس، مجلس سنا و مجلس نمایندگان رو در روی یکدیگر خواهند داشت و کشاکش آنان وضع دولت ترامپ را دشوار می کند.

در مجموع، سنا در ایالات متحده، از مجلس نمایندگان قدرت بیشتری دارد و هر قانون جدید پس از آن اعتبار خواهد یافت که رئیس جمهوری آن را توضیح کند. ولی این قدرت، مطلق نیست و رقابت و جدل بین دو مجلس، مشکلات عدیده ای برای دولت به وجود خواهد آور.

در مورد ایران، این احتمال مطرح است که اکثریت عددی دموکرات ها در مجلس نمایندگان، موجب کاهش قاطعیت دولت پرزیدنت ترامپ علیه رژیم ایران گردد. با توجه به آن که پرزیدنت اوباما سیاست کاملا ملایمی در برابر رژیم ایران داشت، ممکن است دموکرات ها با قاطعیتی که امروز پرزیدنت ترامپ علیه رژیم ایران نشان می دهد، به مخالفت عملی بپردازند و بکوشند آن را خنثی کنند. ولی در این مورد، وزنه مجلس سنا بسیار بیشتر از مجلس نمایندگان است و حرف آخر را این مجلس و شخص رئیس جمهوری می زنند.