نتایج نخستین انتخابات عمومی در عراق نشان می دهد که گروه های وابسته به رژیم ایران دستاورد عمده نداشته اند

نتایج نخستین شمارش آراء پس از انتخابات عمومی عراق نشان می دهد که گروه های وابسته به حکومت ایران دستاورد چندانی نداشته اند و میزان شرکت مردم عراق در رای گیری بسیار پایین بوده و از یک سوم کل دارندگان حق رای فراتر نرفته است.

ولی مردم عراق، نه تنها از رژیم ایران دل خوشی ندارند و خواهان پایان بخشیدن به نفوذ آن در عراق بوده و به نامزدهای انتخاباتی وابسته به این حکومت رای زیادی نداده اند، موجب ابراز تاسف جامعه جهانی گردیده که امید داشت یک دولت قوی و برخوردار از حمایت گسترده مردمی به روی کار آید که بتواند با مشکلات فزاینده کشور دست و گنجه نرم کند.

در حالی که ارتش آمریکا قصد دارد دو ماه دیگر خاک عراق را ترک گوید، ولی آن کشور هنوز با مسائل بسیار دشوار امنیتی و سیاسی روبرو می باشد و نه تنها داعش به طور کامل نابود نشده، بلکه نفوذ رژیم یاران نیز در ابعاد گسترده ادامه دارد.

علاوه براین، مشکلات بسیار دشوار اقتصادی و فقر فزاینده و همچنین فساد مالی در ساختار حکومتی، وضع عراق را دشوارتر ساخته است.

حکومت ایران ظاهرا از برگزاری انتخابات عمومی در عراق استقبال کرد و امیر کویت نیز آن را شادباش گفت. ولی رئیس هیات بین المللی نظارت بر انتخابات از پایین بودن شمار رای دهندگان ابراز تاسف کرد.

روزنامه های ایران نیز مبارزات انتخاباتی عراق را به گستردگی زیر پوشش قرار داند. برخی روزنامه های غیر وابسته به رژیم به طعنه نسبت به انتخابات در حکومت اسلامی ایران نوشتند که در انتخابات عراق، نه شورای نگهبانی وجود داشت که نامزدهای انتخاباتی را تایید یا رد صلاحیت کند و نه مقامات حکومتی نتایج انتخابات را دیکته کردند. همچنین این واقعیت که یک هیات بزرگ بین المللی بر سلامت انتخابات نظارت داشت، امری است که همیشه مورد درخواست گروه های سیاسی غیر حکومتی ایران بوده و همیشه رد شده است.

با آن که شمارش آراء ادامه دارد و نتایج آن نهایی نشده، طرفداران مقتدی صدر در خیابان های بغداد سوار بر اتومبیل رژه رفتند و ادعا کردند که پیروز شده اند.

انتخابات این بار به صورت گروهی نبود. بلکه هر نامزد به طور مستقل رقابت می ک کرد – گرچه تعلق سیاسی هر یک از نامزدها کم و بیش مشخص بود.