نتایج نظرسنجی در پنج کشور عربی: اکثر شهروندان، جز فلسطینی ها، خواهان روابط عادی با اسرائیل هستند

نتایج یک نظرسنجی که در چند کشور عربی صورت گرفته، نشان می دهد که اکثر پرسش شوندگان از عادی سازی روابط کشور خود با اسرائیل جانبداری می کنند و آن را به سود وطن خویش می دانند. برخی پرسش شوندگان در شماری از کشورهای عرب گفته اند: تا هنگامی که مساله فلسطینی ها حل نشود، نباید روابط با اسرائیل به صورت عادی درآید.ب. تنها فلسطینیان مقیم حکومت خودگردان فلسطینی بودند که اکثر آن ها با این عادی سازی مخالفت کردند.

بسیاری از پرسش شوندگان گفته اند که عادی سازی مناسبات بین امارات و بحرین با اسرائیل را گامی در راه برقراری آرامش در منطقه می دانند.

این نظرسنجی توسط یک شرکت آمریکایی به نام “زوگبی” انجام گرفته و نتایج آن در رسانه های همگانی در امارات عربی متحده انتشار یافته است.

در تشریح نتایج این نظرسنجی آمده است ه در چهار کشور از میان پنج کشوری که این گزارش به آن ها مربوط می شود، طرفداران عادی سازی روابط از اکثریت برخوردار بوده اند و تنها در یک کشور، اکثریت پرسش شوندگان با این روند ابراز مخالفت کردند.

شبکه عربی تلویزیون “اسکای نیوز” که از امارات برنامه پخش می کند، این نظرسنجی در کشورهای مصر، اردن، امارات عربی متحده، عربستان سعودی و سرزمین های فلسطینی نشین انجام گرفت و بدیهی است که فلسطینی با عادی سازی مخالفند و بر این گمان هستند که کشورهای عرب، آنان را تنها گذاشته اند.

در انی نظر سنجی، از سه هزار و پانصد نفر در پنج کشور نامبرده پرسش به عمل آمد.

به موجب این نظر سنجی، در اردن و عربستان سعودی ۵۹ درصد از پرسش شوندگان، طرفدار عادی سازی روابط بوده اند. در مصر این درصد ۵۸ بوده و در پائین تر آن ها در خود امارات بود که ۵۶ درصد ارزیابی شده است.

وزارت سیاست های راهبردی اسرائیل، در واکنش به این نظرسنجی، نتایج آن را امیدوار کننده توصیف کرد و اعلام داشت که این امر نشان می دهد که بسیاری از اعراب خواهان پایان بخشیدن به ستیز و ترور هستند تا بتوان همکاری های سودمند و سازنده را برای همه ملت های منطقه پایه ریزی کرد.