نتایج یک تحقیق:بهره برداری رژیم از کورونا برای تقاضای کمک های جهانی

یکی از پژوهشگران موسسه بین‌المللی مطالعات ایران “رسانه” ،تحقیق تازه‌ای درباره تاثیرات داخلی و خارجی  کورونا در ایران انجام داده که نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین بهره برداری هایی که حکومت اسلامی  پس از شیوع  کورونا در این کشور در دستور کار قرار داده “تقاضای بین‌المللی جهت تعلیق تحریم‌های آمریکا علیه ایران” است.

محمود ابوالقاسم در این زمینه نوشته است:   به رغم اینکه پیامدهای ناگوار شیوع ویروس کورونا در ایران ، با توجه به افت شدید منابع درآمد، فشارهای اقتصادی و شرایط دشوار زندگی،دولت مجبور به از سرگرفتن فعالیت های اقتصادی کم خطر در اکثر استان های کشور شده است. حکومت برای فرار از مسئولیت در برابر بحران دراز مدتی که کشور از آن رنج برده است و همچنین سرکوب خشم عمومی مردم، ایالات متحده را به توطئه علیه این کشور متهم کرده است.

به رغم پیامدهای انسانی، اجتماعی، و اقتصادی فاجعه بار ناشی از بحران ویروس کورونا، دولت روحانی  موفق به سیاسی کردن موضوع و بهره برداری از مزایای موقت و نمادین آن شده است. بارها حکومت ایران از نهادهای بین المللی و چهره های مهم خواست تا تحریم های ایالات متحده علیه ایران را به دلایل بشردوستانه به تعلیق درآورند؛ و همچنین مکانیسم اینستکس را – که در ژانویه ۲۰۱۹ از سوی تروئیکای اروپایی اعلام شده بود اما به دلیل فشار آمریکا بر اروپایی ها به مدت تقریبا یک سال به تعویق افتاده بود – فعال کنند.

رژیم ایران باره تلاش کرده تا  جامعه بین المللی را متقاعد سازد تا بر واشنگتن فشار بیشتری وارد کند و استراتژی تحریم علیه تهران را تغییر دهد.

ابوالقاسم ، در این پژوهش به این نتیجه می‌رسد که رژیم ایران در اداره بحران کورونا دو بار شکست خورد: نخست، وقتی حاکمیت با سبکسری با این بحران برخورد کرد، و آن را جدی نگرفت، و هواپیماهای خود را به چین جایی که پاندمی از آن شروع شد- فرستادند. همچنین وجود این بیماری را با تاخیر به مردم اعلام کرد. و در انجام اقدامات علمی مناسب که جلوی شیوع این ویروس را می‌گرفت نیز تعلل کرد. و  دومین اشتباه زمانی بود که بحران ویروس کورونا را در داخل و خارج از کشور سیاسی کرد، و این کار را نه به نفع مردم، بلکه برای اطمینان حاصل کردن از بقا و تداوم حکومت انجام داد.