ریشه های یهود ستیزی در خاورمیانه و جهان:نخستین برنامه«اسرائیل از نزدیک»:گفتگو با پروفسور موتی حریدیم وآقای کامبیز زرنگار

یهودستیزی و انتشار خبرها و مطالب دروغین در مورد اسرائیل سابقه ای طولانی دارد اما در چهل و چهار سال گذشته و به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران  نشر اخبار دروغین و ضدیت با یهودیان به شکل سیستماتیک انجام گرفته و همچنان نیز ادامه دارد.

موضوعات بسیاری در مورد اسرائیل هست که یا ملت ایران از آنها آگاهی ندارند و یا توسط رژیم اسلامی و عوامل پیدا و پنهان آنها در خارج از ایران به صورت مغرضانه و وارونه جلوه داده شده است.

از این رو در برنامه “اسرائیل از نزدیک” تلاش می‌کنیم به موضوعات مختلف در زمینه های تاریخی،فرهنگی و هنری،اجتماعی و سیاسی مربوط به اسرائیل و همچنین موضوعات مشترک بیت ایران و اسرائیل بپردازیم.

در نخستین بخش از این سری گفتگو ها همراه با پروفسور موتی حریدیم و آقای کامبیز زرنگار تفاوت نگرش به اسلام در  ایران و کشورهای عربی  و همچنین موارد یهودستیزی و جنگ میان اسرائیل و تروریست‌های حماس پرداختیم.

لینک نسخه کامل برنامه: