نخستین جوان عرب دروزی اسرائیل، دانشکده خلبانی جنگی را با موفقیت به پایان رساند

خلبانان دروزی، سروان «جی»، خلبان هلیکوپتر

نخستین خلبان جنگی اسرائیل، از میان اعراب دروزی کشور، به دریافت سردوشی نائل شد. موفقیت در دانشکده نیروی هوایی اسرائیل کاری بسیار دشوار است و تنها افرادی به گذراندن آن نائل می شوند که دارای هوش بسیار بالا و مهارت های ویژه باشند. موفقیت یک جوان عرب دروزی در این رشته، از سوی دیگر نشان تساوی حقوق کاملی است که اعراب دروزی از آن برخوردار هستند. در کشورهای عرب و مسلمان، معمولا به اقلیت ها امکان داده نمی شود که در ارتش به مقامات بالا برسند.

جوان عرب دروزی که دوره خلبانی هلیکوپترهای جنگی را با موفقیت گذرانده، با ابراز خرسندی بسیار از یان دستاورد خود، به خبرنگاران گفت که مادرش با شنیدن این مژده، از شدت ذوق به گریه افتاد و خود وی نیز دچار هیجان گردید و اشک از چشمانش جاری شد.

نیروی هوایی اسرائیل از سال ها پیش می کوشد دختران را نیز به کورس خلبانی تشویق کند. نخستین دختران خلبان نیز در دو سال اخیر به نیروی هوایی اضافه شده اند. ولی بیشترین آن ها در حال حاضر خلبانان هلیکوپتر هستند و معمولا در پشت جبهه و یا برای انتقال سرباز عمل می کنند.

خلبانان دروزی، سروان «جی»، که نخستین عرب دروزی در بین خلبانان جنگی اسرائیل محسوب می شود به خبرنگاران گفت که در جریان دوران خدمت و گذراندن دوره دانشکده خلبانی، از تساوی حقوق کامل برخوردار بوده و احساس می کند که در ارتش اسرائیل هیچ تفاوتی بین افراد اِعمال نمی شود.

ارتش اسرائیل، برای یافتن نوجوانانی که استعدادهای ویژه دارند، با شیوه های مختلف در همه دبیرستان ها فعال است و به شناسایی دانش آموزان با استعداد می پردازد و آن ها را برای پیوستن به کورس خلیانی دعوت می کند. ولی در طول برگزاری دوره خلبانی، مرتبا آنانی که استعداد کمتر دارند کنار زده می شوند و تنها یک دهم از شرکت کنندگان که بالاترین توانمندی فکری و جسمی را دارند، موفق به گذراندن دوره خلبانی می گردند و سردوشی دریافت می کنند.