نخست‌وزیر عراق خواستار توقف عملیات خودسرانه گروه های مسلح شد

عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق

عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای آن کشور،گفت:  «نیروهای خارجی مستقر در عراق و نیروهای شبه‌نظامی عراقی اجازه ندارند هیچ گونه تحرکی بدون نظارت دولت مرکزی عراق انجام دهند.

آگاهان سیاسی این دستور را گامی در راه بازگرداندن سیادت و مدیریت عراق به دست دولت مرکزی می دانند. حکومت ایران به هزاران تن از جوانان شیعه در عراق حقوق می پردازد و آن ها را مسلح ساخته و تحت فرمان خود درآورده است.

با توجه به بهبود روابط اخیر عراق  با عربستان سعودی و حمایت همه جانبه این کشور از عراق، نخست وزیر عراق  در تلاشی جدید می می کوشد خود را از زیر بار نفوذ حکومت ایران و نیروهای شبه نظامی تحت فرمان حکومت اسلامی، برهاند .

نخست‌وزیر عراق برای نخستین بار در یک اقدام رسمی به هدف جلوگیری از درگیری های اخیر شبه‌نظامیان شیعه و نیروهای نظامی آمریکا در خاک عراق به نیابت از ایران، بیانیه ای را منتشر کرد، که در آن از جمله آمده است که بعد از شکست داعش اکنون دولت عراق از قدرت کامل برای کنترل خاک این کشور برخوردار است، می‌بایست تمام مظاهر غیرقانونی که حاکمیت دولت را نقض کند، از میان برداشته شود .

در ادامه این بیانیه آمده است: «هر دولتی از منطقه یا خارج آن از حضور در خاک عراق و انجام فعالیت‌هایی علیه گروهی دیگر یا کشور مجاور دیگر یا هرگونه حضور نظامی خارجی در خاک عراق و خارج از آن بدون توافق با دولت منع می‌شود و فعالیت هر گروه مسلح عراقی و غیرعراقی در خارج از چارچوب نیروهای مسلح عراق یا خارج از دستور و نظارت فرمانده کل نیروهای مسلح عراق ممنوع است».

نخست وزیر عراق تاکید کرد: «هر گروه مسلحی که در چارچوب نیروهای مسلح عراق یا تحت امر فرمانده کل فعالیت می‌کند نباید اقدام، عملیات یا ذخیره نظامی یا صنعتی در خارج از اطلاع، مدیریت و کنترل و نظارت نیروهای مسلح عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح داشته باشد.»