نخست وزیر اسرائیل: اجازه نخواهیم داد که نیروی مسلح رژیم ایران در خاک سوریه و مجاورت اسرائیل مستقر شود

نخست وزیر اسرائیل در سخنانی پیرامون اهمیت حضور اسرائیل در بلندی های گولان گفت که حکومت اسلامی ایران از دیرباز می کوشد نیروهای مسلح خود را در مرزهای اسرائیل مستقر سازد تا نیت ناپاک خود را علیه این کشور به اجرا بگذارد. ولی کشور اسرائیل با قاطعیت این نیت را خنثی کرده و نخواهد گذاشت افراد مسلح حکومت ایران و یا گروه های وابسته به آن در خاک سوریه و در فاصله کمی از مرز اسرائیل مستقر گردند.

نفتالی بنت گفت: شاخ و شانه کشیدن های دولت بشار اسد در دمشق که می گوید گولان را به خاک سوریه باز خواهد گرداند و اسرائیل را مجازات خواهد کرد، سخنانی بی پشتوانه است.

نفتالی بنت گفت که اسرائیل در بلندی های گولان حضور دارد و از آن جا از مرزهای کشور دفاع می کند و نمی گذارد که ارتش رژیم ایران در خاک آن کشور و در فاصله کمی از مرز اسرائیل ریشه دواند.

نخست وزیر گفت که اسرائیل برای بلندی های گولان از نظر سوق الجیشی و امنیتی اهمیت بسیار قائل است و دولت او قصد دارد جمعیت ارائیلی ساکن بلندی ها را در زمان کوتاهی دو برابر سازد.

بلندی های گولان تا سال ۱۹۶۷  در تسلط سوریه بود. ولی در جنگ شش روزه در آن سال، اسرائیل توانست بر بلندی های گولان مسلط شود و یک خطر بزرگ امنیتی را برطرف سازد.

تا پیش از آن جنگ، ارتش سوریه که در گولان استقرار داشت و بر بخش های بزرگی از شمال اسرائیل مسلط بود، به حملات خمپاره ای دست می زد.

در طول نیم قرن و بیشتر که از تسلط اسرائیل بر گولان می گذرد، این ناحیه پیشرفت های مهمی داشته و شهری به نام “کتسرین” (قصرین) با ده ها هزار نفر جمعیت در آن جا برپا شده و کشاورزی و صنعت رونق یافته است. اکنون نفتالی بنت قول می دهد که شمار اسرائیلیان ساکن بلندی های گولان دو برابر خواهد شد.

نفتالی بنت گفت که اسرائیل اجازه نخواهد داد رژیم ایران نیروهای مسلح خود را در خط مرزی با اسرائیل مستقر سازد.

شماری از فرماندهان سپاه قدس و آخوندهای حکومتی سال گذشته پس از تمرکز شمار زیادی از افراد سپاه قدس و گروه های شیعه مزدور ایران در سوریه، تهدید کرده گفتند که مردم اسرایئل و شخص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائیل باید بروند و شنا یاد بگیرند. زیرا نیروهای مزدور رژیم ایران و سپاه قدس به زودی به سوی بلندی های گولان به حرکت در خواهند آمد تا سرزمین اسرائیل را تصرف کنند.

آن ها به نخست وزیر اسرائیل توصیه کرده بودند که “برود و شنا یاد بگیرد” زیرا به ادعای آن ها، پس از تسلط بر بلندی های گولان و اشغال اسرائیل، تنها راه گریز از اسرائیل، مسیر دریا می باشد

نخست وزیر اسرائیل گفت که دولت اورشلیم اجازه نخواهد داد که رژیم ایران یک ارتش مجهز را در خاک سوریه و در مرزهای اسرائیل مستقر سازد.

آقای منشه امیر در تفسیری برای شبکه خبری کانال یک، درباره سخنان نفتالی بنت چنین گفت: