نخست وزیر اسرائیل به آژانس اتمی می گوید: «بهانه نیاورید، بروید تورقوزآباد را بازرسی کنید»

بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در همایش مجمع عمومی سازمان ملل، فاش ساخته بود که در انبار بزرگی در تورقوزآباد جنوب تهران، مواد رادیو اکتیو ذخیره شده بود و حکومت ایران اکنون به پاکسازی آن مشغول است

نخست وزیر اسرائیل که از آژانس بین المللی انرژی اتم مصممانه خواستار گردیده بود که بازرسانی را برای بررسی سایت اتمی موجود در تورقوز آباد به ایران بفرستد، به ادعای جدید آژانس پاسخ داد و دوباره خواستار شد که آن ها بازرسانی را برای اندازه گیری میزان تشعشعات رادیو اکتیو به آن ناحیه جنوب تهران اعزام دارند و ولی بعید می نماید که این پیشنهاد نیز مورد اجرای آژانس قرار گیرد.

بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در همایش مجمع عمومی سازمان ملل، فاش ساخته بود که در انبار بزرگی در تورقوزآباد جنوب تهران، مواد رادیو اکتیو ذخیره شده بود و حکومت ایران اکنون به پاکسازی آن مشغول است.

با آن که حفظ مواد رادیو اکتیو نقض تعهدات برجام از جانب حکومت ایران محسوب نمی شود، ولی ایران وظیفه داشت وجود این مکان را به آگاهی آژانس می رساند.

نتانیاهو در سخنرانی خود گفته بود که بهتر است بازرسان آژانس شتاب کنند و به بازرسی این مکان بپردازند. ولی آژانس بین المللی روز گذشته اعلام داشت که شتابزده عمل نمی کند و مامور اجرای خواسته های افراد و سازمان ها نیست، بلکه از روی اطلاعاتی که خود در اختیار دارد، و یا اطلاعاتی که پس از بازرسی دقیق درستی آن ها مسلم شده است عمل می کند.

نتانیاهو دو روز پیش گفته بود که آماده است اطلاعات بیشتری درباره این مکان، در اختیار آژانس و کشورهای معبر جهان قرار دهد.

محمد جواد ظریف، افشاگری اسرائیل را رد کرده و نتانیاهو را “چوپان دروغگو” نامیده بود و این در حالی که صدها نفر از اهالی تهران و نقاط نزدیک، به تورقوزآباد رفته و محوطه بزرگی را که نتانیاهو عکس سردر آن را در سازمان ملل نشان داده بود، به چشم دیدند، ولی مامورانی که در محل حضور داشتند، آن ها را دور ساختند.

دفتر نخست وزیری در اورشلیم، از پاسخ آژانس بین المللی نسبت به پیشنهاد نتانیاهو، ابراز نا خرسندی و تاسف کرد. در این واکنش آمده است که نخست وزیر اسرائیل از یک محل خاص سخن گفته و اطلاعات کاملا دقیقی در اختیار آژانس قرار داده که لازم بود جدیت بیشتری نشان دهد و به بررسی این اطلاعات بپردازد.

احساس عمومی در اسرائیل بر این است که آژانس بین المللی، حرارت زیادی در انجام بازرسی های واقعی در ایران نشان نمی دهد. مقامات آژانس می گویند که تا کنون دوازده بار در ایران با بازرسی اماکن پرداخته اند. ولی نتانیاهو در واکنش به این اظهارات گفت که ایران کشور بزرگی است و با دوازده دیدار نمی توان همه اماکن مشکوک را مورد بازرسی قرار داد.

در ایران شایع است که یکی از علل بازداشت دسته جمعی بازرسان محیط زیسد در ایران که به قتل یکی از آن ها در زندان گردید، آن است که اماکن مخفی فعالیت های هسته ای را شناسایی کرده بودند که رژیم سخت می کوشید آن اماکن را مخفی نگاه دارد.

وزیر دفاع اسرائیل، اویگدور لیبرمن گفت اسرائیل در آینده نزدیک اطلاعات بیشتری را درباره تورقوزاباد و فعالیت های اتمی را که در آن جا صورت می گیرد، افشا خواهد کرد.

آگاهان می گویند که اگر مسؤولان آژانس بین المللی افرادی وظیفه شناس و دلسوز بودند، بلافاصله برای انجام بازرسی دست به اقدام می زدند و اکنون نمی توانند ادعا کنند که تنها بر حسب اطلاعات تائید شده خود اقدام می کنند.

در واکنش به آن که ظریف به جای پاسخگویی به اتهامات از جانب اسرائیل، نتانیاهو را “چوپان دروغگو” نامیده بود، رادیو پیام اسرائیل نوشت که بهتر بود وزیر خارجه حکومت ایران، بر حسب موازین دیپلماتیک، با نزاکت رفتار کند و از ماموران آژانس بین المللی دعوت کند که برای اثبات آن چه که وی دروغگویی های نخست وزیر اسرائیل نامیده، به بازرسی بپردازند.

دبیرکل آژانس بین المللی، یوکیا آمانو، در واکنش به دعوت دوباره از جانب نخست وزیر اسرائیل، تاکید کرد که آژانس، برای حفظ اعتبار خود، تنها آن گروه از اطلاعاتی را که پس از بررسی، درستی آنها تائید شده، مِلاک قرار می دهد”

در این واکنش دبیرکل آژانس کوچکترین اشاره ای نشده که آیا به بررسی میزان درستی افشاگری اسرائیل نیز پرداخته است یا نه.