نخست وزیر اسرائیل قصد رئیس جمهوری برگزیده برزیل را برای انتقال سفارت به اورشلیم ستود و احتمالا در تحلیف حضور می یابد

ژائیربُلسُنارو، رئیس جمهور تازه برگزیده شده برزیل

نخست وزیر اسرائیل از قصد رئیس جمهوری برگزیده‌ی برزیل برای انتقال سفارتخانه آن کشور به اورشلیم، به گرمی استقبال کرد و او را “دوست راستین اسرائیل” نامید.

به دنبال انتخابات ریاست جمهوری که در این هفته در برزیل انجام شد، یک سیاستمدار راست‌گرا به نام “ژائیربُلسُنارو” پیروز شد. او در جریان مبارزات انتخاباتی، از جمله گفته بود که اگر به مقام ریاست جمهوری برسد، یکی از نخستین اقدامات او انتقال سفارت برزیل به اورشلیم خواهد بود. او گفت به این تعهد وفادار است و در نخستین فرصت آن را عملی خواهد ساخت.

بنیامین نتانیاهو که هم اکنون مشغول دیدار از بلغارستان است، در پیامی خطاب به بُلسُنارو، این اقدام او را ستود و آن را گامی در راه تحکیم دوستی بین دو کشور نامید.

دولت های برزیل در دو دهه اخیر دارای گرایش‌های حمایت از فلسطینیان بوده و از اسرائیل فاصله گرفته بودند. ولی با انتخاب رئیس جمهوری جدید، انتظار می رود که این سیاست دگرگون شود.

نماینده سیاسی حکومت خودگردان فلسطین که در برازیلیا دفتر دارد، از این تصمیم رئیس جمهوری برگزیده ابراز شگفتی کرد و ناخرسندی عمیق خود را بیان داشت.

ژائیر بُلسُنارو از اول ژانویه سال آینده، کمتر از دو ماه دیگر، سمت ریاست جمهوری را تحویل خواهد گرفت.

نتانیاهو در سخنان خود در تحسین تصمیم رئیس جمهوری برزیل گفت: «این اقدامی تاریخی، درست و هیجان آور است».

بُلسُنارو در پیام توئیتری خود، در توجیه تصمیم خویش برای انتقال سفارت برزیل به اورشلیم، از جمله نوشت: «اسرائیل کشوری مستقل و دارای حق حاکمیت است و ما باید به آن احترام بگذاریم».

در اورشلیم گفته شد که احتمال قوی وجود دارد که نخست وزیر اسرائیل بتواند دراول ژانویه، در آئین ادای سوگند رئیس جمهوری برگزیده برزیل حضور یابد.