نتانیاهو می گوید که قصد شنود از سران اطلاعاتی و نظامی را نداشته است

نخست وزیر اسرائیل گزارش چند شبکه تلویزیونی کشور را قاطعانه نادرست خواند که در آن ها ادعا شده بود که وی چند سال پیش به سرویس امنیت داخلی (شَباک) دستور داده بود که مکالمات رئیس وقت مُوساد (سرویس امنیت خارجی اسرائیل) و همچنین مکالمات فرمانده وقت ستاد کل ارتش اسرائیل (ژنرال بِنی گَنتس) را شنود کند.

در گزارش این دو شبکه تلویزیونی، از قول تَمیر پاردو که تا دو سال پیش رئیس موساد بود، آمده است که نتانیاهو چنین دستوری صادر کرده بود. ولی نخست وزیر می گوید که این ادعا کاملا دروغ است و کسی که در آن هنگام رئیس سرویس امنیت داخلی (شَبَک) بوده نیز آن را تائید می کند.

حتی سخن از آن است که همه دست اندرکاران این ماجرا مورد معاینه دستگاه راستی آزمایی (پُلی گِراف) قرار گیرند تا معلوم شود که چه کسی در این ماجرا دروغ می گوید.

در سرویس امنیت داخلی (شَبَک) هنوز نسبت به این ماجرا واکنشی بیان نشده است.

در گزارش ها آمده بود که نخست وزیر بیم داشته که ماجرای یک تصمیم بسیار محرمانه، به بیرون درز کند و از این رو دستور شنود مکالمات رئیس موساد و رئیس ستاد کل ارتش را داده بود که مطمئن گردد این امر محرمانه درز نخواهد کرد.

ماهیت این امر محرمانه فاش نشده، ولی ممکن است با احتمال حمله نظامی اسرائیل در آن سال ها به برنامه های اتمی حکومت ایران مربوط باشد.

تَمیر پاردو رئیس پیشین موساد در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون اسرائیل گفته بود که در آن هنگام نتانیاهو به نیروهای مسلح اسرائیل دستور داده بود که در ظرف دو هفته بتوانند خود را برای حمله احتمالی به ایران به هدف نابود کردن توان هسته ای آن، آماده کنند.

پاردو خود تائید کرد که نتانیاهو به وی گفته است که قصد واقعی حمله نظامی به ایران را ندارد، بلکه فقط می خواهد رژیم را بترساند و آن را از برنامه های اتمی باز دارد.

دفتر نخست وزیری با انتشار بیانیه ای در اورشلیم، از قول نتانیاهو نوشت که همه ادعاهایی که به وی نسبت داده شده، کاملا بی اساس است.