نخست وزیر: هستند هنوز آنانی که آرزوی خاموش کردن مشعل وجود اسرائیل را دارند

آئین های هفتادمین سالگرد استقلال اسرائیل، با سخنرانی های رهبران کشور و از جمله مقام رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر دفاع همراه بود. آن ها همگان در سخنان خود از دستاورد بزرگ ملت برای برای بازگشت به سرزمین باستانی سخن گفتند و پیشرفت های کشور را ستودند و به دشمنان اسرائیل هشدار دادند که مبادا قصد تعرض به امنیت و استقلال مردمان اسرائیل را داشته باشند.

در آئین برافروختن مشعل های دوازده گانه استقلال که شب گذشته در اورشلیم با شکوه بسیار برگزار شد، نخست وزیر در نطق خود گفت که همیشه در طول تاریخ کسانی بوده اند که می خواسته اند مشعل فروزان ملت یهود و کشور اسرائیل را خاموش کنند. ولی ملت اسرائیل همیشه نیت پلید آنان را خنثی کرده و این مشعل همچنان برافروخته خواهد ماند و دل تاریکی را خواهد شکافت و نور و روشنایی خواهد آورد.

اشاره غیرمستقیم نتانیاهو، از جمله به حکومت اسلامی ایران بود که آرزوی نابودی اسرائیل را دارد و می کوشد سوریه را به پایگاه دیگری برای دست اندازی به سوی اسرائیل برپا کند و حزب الله لبنان را نیز در اجرای این توطئه سهیم سازد.

نخست وزیر در بخشی از سخنان خود تعریف کرد که هنگام یکی از دیدارهایش از شهر رم پایتخت ایتالیا، بدیدن بنایی رفت که دروازه پیروزی تیتوس امپراطور رُم در دو هزار سال نامیده می شود.

حکومت آن زمان رم، این مجسمه دیواری را به یاد پیروزی بر ملت یهود در دو هزار سال پیش برپا کرده بود و در آن چند سرباز رومی دیده می شوند که شمعدان بزرگ هفت شاخه بیت المقدس را که نیایشگاه مرکزی یهودیان در دو هزار سال پیش بود، روی دوش خود حمل می کردند.

از دیدگاه امپراطور رم، پیروزی بر ملت کوچک یهود در دوهزار سال پیش، آنقدر مهم بود که با برپایی یک طاق نصرت و ایجاد یک مجسمه دیواری، می توانست بزرگترین دستاور یک امپراطوری بزرگ باشد که نواحی بسیار گسترده ای از دنیای متمدن آن روز را به اشغال خود در آورده بود.

تیتوس، امپراطور رم، با ویران کردن بیت المقدس یهود و شهر اورشلیم، یهودیان را نیز به اسارت برد و نام سرزمین اسرائیل را به “فلسطین” مبدل ساخت، تا دیگر اثری از یهودیان و یهودیت در جهان نماند. ولی ملت یهود به باور دینی و عِرق می میهن پرستی خود وفادار ماند و پس از دو هزار سال به سرزمین پدری خویش بازگشت و استقلال دوباره خود را در هفتاد سال پیش پایه گذاری نمود.

نخست وزیر با یادآوری این واقعه تاریخ گفت: «هنگامی که در کنار دروازه تیتوس در کنار یک گروه از گردشگران ژاپنی و اسکاندیناوی ایستاده بودم، با خود گفتم که تیتوس می خواست مشعل یهودیت را خاموش کند و امروز نیز کسانی هستند که از نابودی اسرائیل سخن می گویند».

او گفت: «بسیاری از دشمنان اسرائیل محو و نابود شدند و ملت اسرائیل زنده است و پایدار خواهد ماند».

نتانیاهو گفت: «آرزوی ملی ما همیشه آن بوده که به سرزمین پدری باز گردیم و وطن باستانی را از نو بنا کنیم و امروز کشوری داریم که از بسیاری جهاتف می تواند برای مردم دنیا نمونه باشد.

2 دیدگاه‌

  1. تورات با عبارت مقدسانه خداوند گفت روشنائی شود روشنائی شد؛ آغاز شده است و پیوسته به اسرائیل عمر مقدسانه اعطاء کرده است بالطبع هیچ قدرتی قادر نخواهد بود برخلاف خواست و فرمان خداوند تاریکی را ورق بزند. اسرائیل سرچشمه نور است: و یومر الوهیم یهی اور و یهی اور

Comments are closed.