نخست وزیر اسراییل:مابرای فردای قرارداد با رژیم ملایان تدارک می بینیم ما ازامنیت اسراییل محافظت می کنیم

“مذاکرات وین – مذاکرات بین رژیم ایران و ابرقدرتها درباره بازگشت به قرارداد هسته ای بسیار پیش رفته اند. ممکن است که شاهد قراردادی در کوتاه مدت باشیم. قرارداد جدید آتی حتی کوتاه مدت تر و ضعیف تر از قبلی است.

قرارداد اصلی که در ۲۰۱۵ امضا شد، به مدت ده سال بود ولی این یکی به مدت ۲٫۵ سال است.

یعنی بیشتر محدودیتهای برنامه هسته ای ایران در ۲۰۲۵ باطل میشوند.

از موقع قرارداد اصلی تا کنون دو اتفاق افتاده: رژیم ایران در توانایی غنی سازی پیشرفت بسیار کرده و وقت زیادی تلف شده.

اگر دنیا دوباره قراردادی امضا کند، بدون اینکه ابطال محدودیتها طولانی شود، پس ما قراردادی می بینیم که فقط وقت برای ۲٫۵ سال میخرد، و بعد از آن ایران میتواند و اجازه دارد بدون محدودیتی سانتریفیوژهای پیشرفته بسازد و نصب کند.

اینها طبق قرارداد مانند استادیوم پر از سانتریفوژ خواهد بود. در مقابل ایران در همان لحظه دهها میلیارد دلار و ابطال تحریمها را بدست میاورد. این یعنی پول بسیار.

این پولها در آخر برای ترور در منطقه صرف میشوند. این ترور ما و دیگر کشورهای منطقه را، همانطور که در اواخر دیدیم به خطر می اندازد، و قوای آمریکا نیز در خطر خواهند بود.

ما بهر حال آماده میشویم و برای فردای آن تدارک می بینیم، در همه ابعاد، برای اینکه بتوانیم با قدرت خودمان از امنیت مردم اسرائیل محافظت کنیم”.