نخست وزیر اسراییل خطاب به قدرت های جهانی:اسیر شعبده بازی رژیم ایران نشوید.ما در برابر آنها می ایستیم

نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه و در آغاز جلسه هفتگی دولت درباره برنامه های مخفیانه رژیم اسلامی در ایران از قدرت های جهانی خواست گول رژیم را نخورند.

نفتالی بنت درباره برنامه های اتمی رژیم ایران گفت:”هفته گذشته دو گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته ای منتشر شدند. این گزارشها تایید رسمی بر ادعای دیرین ما هستند – رژیم ایران بدون هیچ مانعی برنامه هسته ای خود را پیش میبرد، از قوانین آژانس بین المللی انرژی هسته ای سر باز می زند و حتی آنها را زیر پا میگذارد و سعی بر پنهان کردن این واقعیت که هدف برنامه آنان سلاح هسته ای بوده و هست، دارند.

نخست وزیر در ادامه گفت:بر اساس گزارش اول رژیم ایران به غنی سازی اورانیوم در سطح بالا در چند سایت ادامه داده و در عین حال مانع بازرسی مفید بر برنامه هسته ای است.

رژیم ایران فهمیده که در مقابلش چند ابرقدرت هستند که به شدت و به هر قیمتی خواستار بازگشت به برجام هستند، اما من به شما تذکر می دهم: ما به این قرارداد باور  نداریم چرا که فایده ای ندارد. اما رژیم ایران وقت را تلف کرده و در کارش پیشرفت میکند.

نفتالی بنت گفت: بر طبق گزارش دوم رژیم  ایران خواسته های آژانس بین المللی انرژی هسته ای در مورد تحقیقات شواهد وجود برنامه دسترسی به سلاح هسته ای را نادیده میگیرد.

نخست وزیر اسرائیل در پایان و خطاب به قدرت های جهانی گفت:من از اینجا از ابرقدرتها در خواست میکنم که اسیر شعبده بازیهای رژیم ایران که باعث عقب نشینیهای بیشتر قدرتها میشود، نباشند. نباید از تحقیقات در سایتها صرفنظر کرد. مهمترین پیام تعیین وقت برای این اهداف است.

آنها وقت تلف میکنند، اما باید وقت پایان قاطع و مشخصی برایشان تعیین کرد.

برنامه هسته ای ایران در پیشرفته ترین نقطه خود از آغاز است.

این میراثی است که دولت ما به ارث برده، اما اکنون نوبت ماست. ما متعهدیم و ما در مقابل این برنامه می ایستیم”.