نخست وزیر جدید بریتانیا: دولت من قصد دارد سازمان های ضد اسرائیلی را در کشورش ممنوع سازد

بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا، پس از پیروزی در گذراندن تصمیمی در پارلمان، به هدف قطعی ساختن خروج آن کشور از اتحادیه آروپا، اعلام داشت که یکی از برنامه های او پیکار بی امان با نمادهای یهودستیزی می باشد که گاهی در زیرپوشش اسرائیلی ستیزی صورت می گیرد.

چهار کشور اروپایی و همچنین ایالات متحده و حتی سازمان ملل در تصمیم هایی اعلام داشته اند که در بسیاری موارد، گرایش های یهودستیزانه در برخی کشورها، به صورت مخالفت با اسرائیل بیان می شود که یک نمونه آن فعالیت سازمانی است که زیرپوشش تحریم علیه اسرائیل انجام می شود که هدف از آن، در واقع آسیب رساندن به کشوری است که مظهر ملت یهود و تکیه گاه آن در جهان می باشد.

سخن از سازمانی با نام بی دی اس می باشد که توسط سازمان های ترور فلسطینی برپا شده، ولی از حمایت شماری از نهادهای جهانی نیز برخوردار است. این گروه، نه فقط برای تحریم دولت اسرائیل فعالیت می کند، بلکه هدفش متوقف ساختن مبادلات دانشگاهی و علمی بین اسرائیل و کشورهای جهان و حتی خودداری هنرمندان بین المللی از اجرای برنامه در اسرائیل است.

بوریس جانسون نخست وزیر اسرائیل اعلام داشت همان گونه که در جریان مبارزات انتخاباتی نیز قول داده بود، قصد دارد پیکار گسترده ای را علیه این گونه سازمان ها و به ویژه بی دی اس در پیش گیرد.

یکی از فعالیت های گسترده گروه بی دی اس تحریم کالاهایی است که در آبادی های اسرائیلی نشین در کرانه باختری برپا شده است. برخی کشورهای اروپا اصرار دارند که به روی محصولات اسرائیل که به آن کشورها صادر می شود، قید گردد که در کجا تولید شده اند و آیا کارخانه آن ها در کرانه باختری قرار داشته است.

بی دی اس با این شیوه قصد دارد مصرف کنندگان اروپایی را از خرید کالاهای آبادی های اسرائیلی نشین باز دارد.

بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا گفت که فعالیت چنین سازمانی را زیان بخش می داند و فعالیت لازم را برای ممنوع کردن فعالیت آن در بریتانیا به عمل خواهد آورد.