نخست وزیر لبنان گفت که حضور ارتش در مرزهای اسرائیل قویتر خواهد شد

نخست وزیر لبنان، سعد حریری اعلام کرد که به ارتش آن کشور دستور داده بر حضور نظامی خود در جنوب لبنان بیافزاید. سعد حریری در دانباله سخنانش ادعا کرد که اسرائیل همچنان بزرگترین خطر امنیتی برای لبنان محسوب می شود.

کارشناسان نظامی می گویند که گسترش حضور ارتش لبنان در جنوب آن کشور به سود اسرائیل خواهد بود، زیرا موجب تضعیف حضور نیروهای مسلح حزب الله در نزدیکی مرز اسرائیل خواهد شد.

در سال های اخیر حزب الله لبنان با زیرپاگذاشتن قطعنامه شورای امنیت، که حضور نظامی حزب الله در جنوب لبنان را ممنوع ساخته، مراکز استفرار متعددی برپا ساخته و استحکامات تازه ای به وجود آورده و انبارهای موشک و جنگ افزار خود را به خاک اسرائیل نزدیک تر ساخته است.

اسرائیل هم اکنون مشغول ساختن یک دیوار بلند در خط مرزی با لبنان است تا از رخنه یابی حزب الله جلوگیری شود. سعد حریری گفت: اسرائیل به احداث حصار پرداخته و ما متقابلا بر شمار نیزوهای نظامی خود در مرز می افزائیم.

معاون حسن نصرالله در حزب الله لبنان گفت که آن سازمان خود را برای جنگ احتمالی با اسرائیل آماده می سازد، ولی ارزیابی می کند که اسرائیل در حال حاضر قصد حمله به حزب الله در لبنان را ندارد.