نخست وزیر: ماموریت اصلی رئیس جدید موساد، همانند رئیس پیشین، فلج کردن برنامه های اتمی حکومت ایران است

نخست وزیر اسرائیل هنگام معرفی کردن رئیس جدید موساد (سرویس امنیت خارجی اسرائیل) خطاب به او گفت که یکی از نخستین رسالت های او جلوگیری از اتمی شدن حکومت ایران می باشد.

نتانیاهو در همین فرصت گفت که اسرائیل بیشترین تلاش خود را به عمل خواهد آورد که نگذارد رژیم ایران که علنا خواهان نابودی اسرائیل است، به بمب هسته ای دسترسی یابد.

نخست وزیر گفت که اگر منافع امنیتی اسرائیل سخت به خطر افتد، حاضر است حتی بدون موافقت هم پیمانان خود، به همه اقدامات دفاعی دست بزند. اشاره نتانیاهو به پرزیدنت بایدن و دولت او بود که همچنان به مذاکرات اتمی غیر مستقیم با رژیم ایران در وین ادامه می دهند.

فردی که جایگزین یوسی کوهن رئیس کنونی موساد معرفی گردیده، معاون اوست که داوید برنع نام دارد و از چهره های برجسته امور نظامی و امنیتی اسرائیل بوده است.

یوسی کوهن از هفته آینده ریاست موساد را به معاون خویش می سپارد. ولی شایع است که نتانیاهو او را به سرپرست امور ایران منصوب خواهد کرد.

در اسرائیل ارزیابی شده که در ماه های پیش رو، مساله اتمی شدن رژیم ایران ممکن است به مرحله حاد برسد که عملیات مستقل اسرائیل را ایجاب کند و از این رو، فوری مانند یوسی کوهن که در پنج سال گذشته قاطعانه با اتم ایران پیکار کرده و موفقیت های درخشانی داشته، بهترین فرد برای ادامه رسیدگی به این جریان می باشد.

داوید برنع که ۵۶ سال سن دارد، دوران خدمت وظیفه را در واحد نخبگان نظامی، موسوم به “گارد رئیس ستاد” سپری کرد و ۲۵ سال پیش به خدمت در موساد پذیرفته شد و از آن هنگام مدارج ترقی را طی کرد و به مقام معاونت موساد رسید و در این زمینه نیز برجستگی خود را نشان داد.

داوید نرنع در سال های خدمت خود، فرماندهی واحدهایی از حلقه های عملیاتی اسرائیل در خارج از کشور را به عهده داشت و بسیار موفق گردید. سمت بعدی او، ریاست بخشی در موساد بود که فرماندهی همه ماموران اطلاعاتی اسرائیل در سراسر جهان را به عهده دارد. این، یکی از پست های مهم اطلاعاتی می باشد و یکی از بازوهای پر قدرت موساد محسوب می گردد.

انتقال حدود یکصد هزار سند و تصویر از برنامه های اتمی ایران به اسرائیل، یکی از عملیاتی بوده که در اثر گردآوری اطلاعات توسط این شاخه از موساد امکان پذیر گردید.

نخست وزیر، رئیس آینده موساد را شب گذشته (دوشنبه) در مراسمی معرفی کرد که شماری از بلندپایگان موساد به آن دعوت شده بودند نتانیاهو گفت که موفقیت موساد در مبارزه با اتمی ایران، یک خدمت بزرگ به امنیت کشور است و افزوده گفت که این امر، یک تهدید امنیتی بسیار بزرگ برای اسرائیل است و دولت اسرائیل حتی بدون موافقت دوستان خود در جهان، به اقدامات دفاعی دست خواهد زد.

آقای منشه امیر در مصاحبه هفتگی شب گذشته در کانال یک، در پاسخ به پرسش آقای شهرام همایون گفت که وی اطمینان دارد اگر جنگی رخ دهد، اسرائیل بیشترین کوشش را خواهد کرد که به جان شهروندان ایرانی آسیبی نرسد و حملات، فقط متوجه هدف های نظامی و تهاجمی رژیم باشد. آقای امیر در تاکید بر ارزیابی خود، یادآور شد که حتی در جنگ غزه، با دشمنی مانند حماس، اسرائیل کوشید به جان غیرنظامیان، تا آنجایی که ممکن است آسیبی نرسد.