نخست وزیر مجارستان در دیدار از اسرائیل، گرایش های یهودستیزانه و ضد اسرائیلی را محکوم می داند

نخست وزیر مجارستان ویکتور اُربان که میهمان دولت اسرائیل است، از بنیاد “یَد وَ شِم” که موزه هولوکاست می باشد دیدن کرد و یک بار دیگر با ملت یهود و مردم اسرائیل ابراز همبستگی کرد. با این همه، در هنگام این دیدار، حدود بیست نفر از بازماندگان جنایات نازی های،  در خارج از محوطه گرد آمده و علیه نخست وزیر مجارستان تظاهرات می کردند و او را به داشتن دیدگاه های نژادپرستانه متهم می ساختند.

ولی ویکتور اُربان در دیدار با رئیس جمهوری و نخست وزیر اسرائیل، بارها با ملت یهود ابراز همبستگی کرد و از جمله گفت که حملات گزنده علیه اسرائیل را نیز نوعی یهودستیزی می داند. او گفت: از آن جا که سخن گفتن علیه یهودیان، در جهان امری مکروه است، گرایش های یهود ستیزانه خود را در قالب ابراز مخالفت با سیاست های اسرائیل بیان می کنند.

نخست وزیر مجارستان گفت که دولت او کوچکترین شکیبایی نسبت به نمادهای یهودستیزی نشان نخواهد داد.

پرزیدنت روبی ریولین رئیس جمهوری، هنگام پذیرایی از مهمان بلندپایه مجار در مقر ریاست جمهوری، از جمله گفت: «ابراز اندیشه های یهود ستیزانه، فقط به یهودیان اسیب نمی رساند، بلکه کل بشریت را به خطر می اندازد».

یکی از بخش های موزه هولوکاست که نخست وزیر مجارستان همراه با همسر خود از آن دیدن کرد، “تالار اسامی” بود. در این محوطه که دارای گنبد بلندی می باشد، هزاران عکس از قربانیان یهودی، از دوران پیش از آلمان هیتلری زیر گنبد نصب شده است.

همچنین دورادور این تالار مُدَوَّر هزازان کلاسور قرار دارد که حاوی اسامی حدود چهار میلیون نفر از شش میلیون یهودیانی است که در جنگ جهانی دوم به سدتور آلمان هیتلری کشته شدند.

در واکنش به این حقیقت تاریخی که گروه زیادی از اهالی مجارستان در جنگ جهانی دوم، علیه یهودیان با آلمان نازی همکاری داشته اند، اُربان گفت که چنین کاری اشتباه بوده  و هرگز تکرار نخواهد شد.

رئیس جمهوری اسرائیل در بخشی از سخنرانی خود گفت که شوربختانه، نئونازیسم دوباره در اروپا سر بلند کرده و جامعه بشری را به خطر می اندازد.

و گزارش دیگر: در اتریش، صدور دستور جدیدی در مورد شیوه ذبح گاو و گوسفند برای آشپزی، نگرانی هایی در میان یهودیان و مسلمانان آن کشور برانگیخته است.

فرماندار یکی از ایالت های اتریش دستور داده که از این پس، یهودیان برای خرید گوشت کاشر، و مسلمان برای تهیه گوشت حلال، باید از قبل ثبت نام کنند. هدف از ترویج این شیوه، ظاهرا پایین آوردن میزان ذبح گاو و گوسفند می باشد. مقامات آن استان می گویند که با ثبت نام از قبل، میزان ذبح کاملا دقیق خواهد بود.