نخست وزیر مجارستان گفت:انتقاد گزنده از اسرائیل”یهودستیزی”است

نخست وزیر مجارستان که به طور رسمی از اسرائیل دیدن می کند، امروز (پنجشنبه) در دیدار با بنیامین نتانیاهو در دفتر نخست وزیری در اورشلیم، تاکید کرد که دولت او در عین مخالفت با حضور گسترده پناهجویان کشورهای اسلامی در اروپا، با هرگونه نمادهای یهودستیزی مبارزه می کند.

نخست وزیر اسرائیل نیز در آغاز این دیدار، به میهمان خود ویکتور اوبان نخست وزیر مجارستان گفت که: خطر اسلام افراطی، اکنون سراسر قاره اروپا را مورد تهدید قرار داده است.

نخست وزیر مجارستان که دولت او متهم گردیده که دارای گرایش های نژادپرستانه است، و حاضر نیست حتی یک پناهجو از کشورهای اسلامی در وطن او مستقر گردد، پیش از آغاز دیدار با نخست وزیر اسرائیل، به خبرنگاران گفت که: مجارستان قاطعانه با هرگونه یهودستیزی مخالفت می ورزد.

ویکتور اوربان به خبرنگاران گفت که: بسیاری از حملات یهودستیزانه را زیر پوشش مخالفت با سیاست های اسرائیل بیان می کنند و از این رو، وی انتقادهای گزنده از اسرائیل را نیز نوعی یهودستیزی تلقی می کند.

در پایان دیدار بین نخست وزیران اسرائیل و مجارستان، نتانیاهو در همایش رسانه ای گفت: «سران دو کشور به خوبی درک می کنند که تهدیدها از جانب اسلامی افراطی یک خطر جدی و واقعی است و نه فقط اروپا را مورد تهدید قرار داده، بلکه امنیت سراسر جهان را به خطر انداخته است». نتانیاهو گفت: «همگان باید دست به دست یکدیگر بدهند تا بتوانند آن را ریشه کن سازند».

نتانیاهو افزوده گفت: «همگان تصدیق می کنند که بزرگترین خطر از جانب اسلامی افراطی، توسط حکومت اسلامی در ایران ایجاد شده است».

نخست وزیر اسرائیل به میهمان بلندپایه مجار، در این دیدار گفت: «اسرائیل در حد توانایی خود، از امنیت اروپا دفاع می کند و من خرسند هستم که شما نیز می گوئید که دولتتان از اسرائیل پشتیبانی می کند».

نخست وزیر مجارستان با پرزیدنت روبی ریولین رئیس جمهوری اسرائیل نیز دیدار دارد و از برخی نقاط کشور و به ویژه اورشلیم دیدار می کند.