نخست وزیر مستعفی لبنان ممکن است از کناره گیری صرفنظر کند

در اوج بحران سیاسی در لبنان، نخست وزیر مستعفی سعد حریری می گوید که ممکن است استعفای خود را پس بگیرد. او حتی پس از بازگشت به بیروت به انتقادهای خود از حزب الله لبنان ادامه داد. ولی اکنون می گوید که اگر گفت وشنود گروه های سیاسی سودمند افتد، وی حاضر است استعفای خود را پس بگیرد.

حریری ماه گذشته هنگام دیدار از عربستان سعودی، دخالت های حکومت ایران در امور لبنان و همچنین نقش منفی حزب الله لبنان را مورد انتقاد شدید قرار داده و گفته بود که در اعتراض به این وضع، از نخست وزیری کناره گیری می کند.

حکومت ایران در آن هنگام ادعا کرد که حریزی زیر فشار دولت ریاض اعلام استعفا کرده و حملاتش به حکومت ایران و حزب الله در واقع بخشی از جنگ دیپلماتیک و نیابتی دولت ریاض علیه دولت تهران است.

حزب الله لبنان نیز ادعا کرده بود که عربستان در واقع سعد حریری را به گروگان گرفته است.

علیرغم این ادعاها، سعد حریری کمتر از دو هفته پیش عربستان را ترک گفت و وارد پاریس شد و به دنبال مشورت با رئیس جمهوری فرانسه به بیروت بازگشت و استعفای رسمی خود را به پرزیدنت میش عون ارائه کرد. ولی رئیس جمهوری لبنان از پذیرفتن آن خودداری ورزید.

اکنون گفته می شود که او حاضر است استعفا را پس بگیرد.

حریری پس از بازگشت به لبنان نیز همچنان علیه دخالت های فتنه گرانه حزب الله لبنان سخن گفت و به ویژه خواستار گردید که آن گروه تحت حمایت حکومت اسلامی ایران، از دخالت های جنگی در کشورهای دیگر خودداری ورزد و امنیت لبنان را بیش از این به خطر نیاندازد.

حریری در آخرین گفتگو با خبرنگاران، بی آن که صریحا تائید کند که استعفای خود را پس می گیرد، گفت: «با مقام ریاست جمهوری مشورت کردیم و ایشان فرمودند که بیشتر مایلند درباره عللی که موجب اعلام کناره گیری من شده صحبت کنیم. من این درخواست را پذیرفتم  تا بتوان با عوامل مختلف در کشور به یک گفتگوی جدی نشست و راهکارهایی را مشترکا جستجو کرد و به بحران روابط لبنان با دیگر کشورهای عرب پایان بخشید.