نخست وزیر پاکستان گزارش ها در مورد برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل را نادرست خواند

نخست وزیر پاکستان، عمران خان گزارشی را نادرست خواند که در آن گفته شده بود که دولت های اسلام آباد و اورشلیم تماس های محرمانه ای برقرار کرده اند که هدف از آن، برقراری به نوعی روابط سیاسی بین دو کشور است. نزاع پاکستان و هند بر سر کشمیر در ماه های اخیر از سر گرفته شده و در حالی که هند روابط دوستانه ای با اسرائیل دارد، دولت پاکستان هرگز اسرائیل را به رسمیت نشناخته ای و روابطی با این کشور برقرار نکرده است.

در هفته های اخیر گزارش رسیده بود که برخی تماس های محرمانه بین دو کشور جریان دارد که هدف از آن برپایی نوعی روابط دیپلماتیک بین دو کشور است.

پاکستان با آن که یک کشور کاملا اسلامی محسوب می شود، ولی همیشه از نزاع عربی اسرائیلی دور بوده و با ایالات متحده همکاری داشته است.

مناسبات دولت اسلام آباد با حکومت اسلامی ایران چندان دوستانه نیست و دولت پاکستان از فعالیت های فتنه گرانه رژیم ایران در بین شیعیان آن کشور که موجب تنش بین آن ها و مسلمانان اهل تسنن می شود ناخشنود است.

نخست وزیر پاکستان در یک سخنرانی در شهر نیویورک، از جمله گفت که سیاست سنتی کشورش نسبت به اسرائیل تغییری نکرده و دولت اسلام آباد قصد برقراری هیچگونه روابط علنی با اسرائیل را ندارد. او در این سخنرانی یادآور شد که محمد علی جِناح پایه گذار پاکستان همیشه گفته بود که پیش از آن که کشورش با اسرائیل روابط سیاسی برقرار کند، باید فلسطینی ها از کشور مستقل خویش برخوردار گردند.

یک روزنامه نگار مشهور پاکستانی به نام کامران خان، در گزارشی پرسیده بود که چرا دولت اسلام آباد نباید با اسرائیل مناسبات علنی و دیپلماتیک داشته باشد؟ او نوشته بود که پاکستان باید یک مسیر مستقیم تماس های سیاسی با دولت اسرائیل برقرار سازد و این امر به سود منافع ملی پاکستان خواهد بود.

پاکستان یکی از پرجمعیت ترین کشورهای اسلامی محسوب می شود.