نخست وزیر یونان برای گسترش روابط و داد و ستد با اسرائیل، امروز همراه یک هیات بلند پایه به اورشلیم می آید

نخست وزیر یونان امروز (دوشنبه) در راس یک هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی آن کشور به اسرائیل می آید و در جریان  این سفر، از جمله قرار است یک  پیمان همکاری در زمینه جهانگردی بین دو کشور امضا شود.

یونان یکی از جاذبه های جهانگردی برای شهروندان اسرائیل است و شمار گردشگران اسرائیلی که هر سال رهسپار یونان می شوند ده ها هزار نفر در سال می باشد. ولی از هنگام شیوع کورونا، این سفرها تقریبا به طور کلی متوقف شده است.

در آستانه ورود نخست وزیر یونان، دو کشور به توافق رسیده اند که از ماه آینده درهای خود را به روی شماری از گردشگران، با رعایت مقررات کورونا بگشایند.

سفر اسرائیلیان به یونان، یکی از منابع مالی چشمگیر صنعت گردشگری در یونان است که دولت آتن نمی خواهد از آن صرف نظر کند.

در پیمانی که دو کشور در مورد آن به توافق رسیده اند، گردشگران اسرائیلی و یونانی اجازه خواهند داشت در صورتی که در دو دُز واکسن را تزریق کرده و دارای گواهینامه می باشند، بدون نیاز به آزمایش کورونا، به کشورهای یکدیگر سفر کنند.

نخست وزیر یونان هنگام اقامت در اورشلیم، و در دیدارها با نخست وزیر و بلندپایگان دیگر، پیرامون گسترش داد و ستد بازرگانی نیز گفتگوهایی به عمل خواهد آورد.

یونان، که در سال های اخیر، مرتبا در معرض تهدیدهای ترکیه قرار داشته، از همکاری های خوبی با اسرائیل برخوردار است که یکی از مهمترین آن ها، لوله صادرات گاز اسرائیل  از طریق خاک یونان به کشورهای اروپایی دیگر می باشد. این پروژه درآمد سالیانه خوبی برای یونان به همراه خواهد داشت.

منابع سرشار گاز اسرائیل در فاصله ای نه چندان دور از آب های  یونان و قبرس در دریای مدیترانه قرار دارد و هر دو کشور ابراز آمادگی کرده اند مسیر شاه لوله گاز اسرائیل به اروپا از خاک آن ها بگذرد.

در حالی که یونان و قبرس، همانند ده ها کشور دیگر، در اثر کورونا و علل دیگر، با بحران شدید اقتصادی روبرو هستند، اسرائیل دارای یک اقتصاد قوی می باشد که حتی رویارویی یک سال اخیر با کورونا، آسیب کمی به بنیه اقتصادی کشور رسانده است.