نزاع لبنان و اسرائیل بر سر منابع گاز پایان می گیرد و یک بهانه از حزب الله سلب می گردد

یکی از سکوهای اسرائیلی در دریای مدیترانه برای استخراج گاز از عمق دو هزار متری که مورد تهدید حزب الله قرار گرفته بود

گزارش می رسد که نزاع بین لبنان و اسرائیل بر سر شیوه تقسیم آب های مرزی در دریای مدیترانه، در آستانه برطرف شدن است زیرا هر دو کشور موافقت کرده اند که با کمک طرف ثالث به مذاکرات جامعی در این مورد بپردازند. این گفتگوها در یونان یا قبرس برگزار خواهد شد.

اهمیت این تماس و مذاکره بین طرفین در آن است که در اعماق آب های دریای مدیترانه، ذخایر بزرگ گاز وجود دارد که اسرائیل شماری از آن ها را کشف کرده و استخراج گاز از برخی از چاه ها آغاز شده و هر سال چند میلیارد دلار برای اسرائیل در آمد دارد.

عوامل سیاسی در لبنان، در یک سال اخیر ادعا کرده بودند که بخشی از عملیات اسرائیل برای کشف ذخیر گاز زیر دریایی، در نقطه ای از دریای مدیترانه انجام می شود که طبق قوانین بین المللی به لبنان تعلق دارد و آب های اقتصادی آن کشور محسوب می گردد.

حزب الله لبنان که همیشه به دنبال بهانه هایی می گردد تا با اسرائیل وارد جنگ و جدل شود، تهدید کرده بود که سکوهای استخراج گاز متعلق به اسرائیل در دریای مدیترانه را هدف قرار داده و آن ها را نابود خواهد کرد. اسرائیل با هزینه کردن بیش از یک میلیارد دلار، می کوشد امنیت حوزه های گازی را تامین کند و تعرضات احتمالی را خنثی سازد.

شبکه تلویزیونی المیادین در لبنان گزارش داده بود که بین اسرائیل و لبنان یک توافق اصولی برای تعیین خط آبی بین دو کشور به دست آمده و اکنون قرار است گفتگوهای رسمی برای تدوین و امضای یک معاهده نامه، آغاز شود

پلاکارد تهدید آمیز حزب الله لبنان که می نویسد: «هرکس به منابع گاز و نفت لبنان دست درازی کند، تاسیسات خود او آسیب خواهد دید»

د.