نزاغ اردوغان با آمریکا، اقتصاد ترکیه را دچار هرج و مرج ساخته و ارزش لیر در حال سقوط است و اروپا نگران

بورس مرکزیس ترکیه که به کانون بحران اقتصادیمبدل شده است

بحران روابط بین پرزیدنت اردوغان و پرزیدنت ترامپ، اقتصاد ترکیه را به شدت دچار اخلال ساخته که نشان برجسته آن پائین آمدن شدید بهای لیر ترک در برابر دلار می باشد. آگاهان اقتصادی می پرسند که تا چه هنگام اردوغان خواهد توانست در برابر این بحران دوام آورد.

ولی ارزیابی تحلیلگران سیاسی آن است که اردوغان پس از برقراری رژیم دیکتاتوری، خود را موظف نمی داند به ملت حساب پس بدهد و بنابراین به سیاست لجوجانه در برابر ایالات متحده ادامه خواهد داد و شاید تنها هنگامی از آن دست بردارد که دولت خود را در آستانه سقوط احساس کند.

بحران روابط بین ترکیه و ایالات متحده از هنگامی آغاز شد که اردوغان دستور بازداشت یک کشیش آمریکایی را با این ادعا که وی با فتح الله گولِن مخالف اصلی اردوغان که به ایالات متحده پناهنده شده، در ارتباط بوده است.

ولی آگاهان می گویند که این ادعا بی اساس است و اردوغان با بازداشت آن کشیش، در واقع می خواسته است که ایالات متحده را ناچار سازد که گولن را به او تحویل دهد، تا اردوغان او را سر به نیست کند، و رهبران مخالفان خود را خاموش سازد.

از آن جا که اردوغان حاضر به آزاد کردن کشیش آمریکایی نشد، ترامپ دستور بالا بردن تعرفه های گمرکی در مورد کالاهای وارداتی از ترکیه را صادر کرد. اردوغان امروز (یکشنبه) گفت که ایالات متحده یک جنگ اقتصادی علیه او به راه انداخته است.

کارشناسان اقتصادی می گویند که با شدت گرفتن بحران بین ترکیه و آمریکا، سرماه گذاری های اروپایی نیز در ترکیه محدودتر خواهد شد. ولی یکی دیگر از علل آسیب رسیدن به سرمایه گذاری در ترکیه، برقراری رژیم دیکتاتوری و افزایش سرکوب مردم می باشد.

آگاهان گفتند که اردوغان نیز اکنون به تقلید از همان سیاستی پرداخته که حکومت اسلامی ایران از مدتها پیش می کوشد آن را در پیش گیرد.

خامنه ای در ماه های گذشته گفته است که چون آمریکا کاملا به رژیم ایران پشت کرده، و اروپا نیز ناچار است دنباله رو ایالات متحده باشد، بنابراین، ایران باید یاران خود را در روسیه و چین و دیگر کشورهای خاور دور بجوید.

اکنون اردوغان نیز می گوید که بدنبال بحرانی شدن روابط با ایالات متحده و با توجه به آن که مناسبات ترکیه با اروپا بر سر ورود به اتحادیه اروپا در سال های اخیر تیره بوده، او نیز به دنبال متحدان جدید است و آن ها را در روسیه و چین می جوید. ولی ارزیابی می شود که این دو کشور به هیچ وجه نمی توانند جایگزین روابط بازرگانی و سیاسی ترکیه با غرب گردد.

در ترکیه نیز اردوغان مانند همه دیکتاتورها فرد چرستی را ترویج می دهد

2 دیدگاه‌

  1. دولت اردغان در یک گیجی در سیاست خارجی و بهران داخلی به سر میبرد و این است حاصل ارأ اوام مردم ترکیه که خد را پیرو اسلام صلفی میدانند و اردغان را طلایه دار ان.

  2. گمانه زنى مى شود که انسان در آزمایشگاه هاى مخفى آدم هاى فضایى ساخته شده است و به همین خاطر بود که داروین نظریه تکامل تدریجى را مطرح کرد .

Comments are closed.