یک دیدگاه

  1. فیلم پرت کردن خانم شجری زاده ، قلب خیلی از مردم جهان را به درد آورد ، امیدوارم که کسی که ایشان را از بلندی به پایین پرت کرد ،جزای حرکت غیر انسانی و ناجوانمردانه خود را به زودی ببیند ، و دست سرنوشت انتقام قلبهای به درد آمده را از این مزدور بگیرد

Comments are closed.