نشریه سوئیسی: دولت عربستان قصد دارد علیه موشک های ایران و حوثی ها، “گنبد آهنین” از اسرائیل بخرد

یک نشریه سوئیسی نوشت که دولت عربستان سعودی، در راستای تامین امنیت خود در برابر تهدیدهای رژیم ایران، همچنان مناسبات خود را با اسرائیل مستحکمتر می سازد و در چارچوب آن مایل به خرید سامانه ضد موشکی اسرائیل موسوم به “گنبد آهنین” است. دولت های اورشلیم و ریاض تا کنون به این گزارش واکنشی نشان نداده اند.

در گزارش های پیشین گفته شده بود که دولت عربستان سعودی، برای دفاع از امنیت خود در برابر چریک های شیعه در یمن، ملقب به حوثی ها، و همچنین یک رشته عملیات تعرضی دیگری که از جانب عوامل وابسته به حکومت ایران به عمل می آید، خواهان خرید یک رشته جنگ افزارهای مناسب، از اسرائیل است.

روزنامه “بازِلِر تاسیتونگ” چاپ سوئیس که این خبر را منتشر ساخت به برخی دیگر از همکاری های پنهان بین اسرائیل و عربستان سعودی اشاره کرد که تقریبا همه آن ها در راستای تقویت امنیت عربستان و مردمان آن در برابر ر|ژیم ایران و حوثی های یمن می باشد.

آن روزنامه این گزارش ها را از قول منابع دولتی در ریاض منتشر ساخت، ولی نام این منابع خبری ذکر نشد. دولت های اسرائیل و عربستان هنوز نسبت به این گزارش واکنشی نشان نداده اند.

به نوشته این روزنامه، در سال های اخیر و به ویژه در ماه های گذشته، دیدارهای محرمانه ای بین افسران بلندپایه اسرائیلی و عربستان سعودی صورت گرفته است.

در سال های گذشته گفته شده بود که اگر اسرائیل تصمیم بگیرد به بمباران تاسیسات اتمی حکومت ایران بپردازد، عربستان سعودی به جنگنده های اسرائیلی اجازه عبور خواهد داد. دولت ریاض نیز همانند دولت اورشلیم، رژیم ایران و آمادگی های نظامی آن را یک خطر جدی برای امنیت خود تلقی می کند.