نصرالله تنها سرکرده گروه تروریستی بود که از رژیم ایران برای “روز جهانی قدس” حمایت کرد

با آن که رژیم ایران، نمایش سالیانه ستیزجویی علیه موجودیت اسرائیل را “روز جهانی قدس” نامیده، هیچ کشور عربی یا اسلامی، به این فراخوانی اعتنایی نکرد و حتی در اغتشاشات گسترده روز گذشته (آدینه) در شرق اورشلیم، نامی از رژیم ایران برده نشد و شماری از تظاهرکنندگان، تنها پرچم حماس را علم کردند.

در شهر هامبورگ و لندن، “روز جهانی قدس” به روز اعتراض نسبت به جنایات رژیم مبدل گردید.

در میان همه سازمان های مزدور رژیم ایران در منطقه، تنها حسن نصرالله سرکردۀ گروه تروریستی حزب الله در لبنان بود که خامنه ای را به عنوان ارباب خود ستود و از خشونت فلسطینی علیه اسرائیل جانبداری کرد و به تقلید از خامنه ای گفت که اسرائیل بالاخره بازنده خواهد بود.

نصرالله برخلاف گذشته از بیان تهدید درباره نابودی اسرائیل خودداری کرد ولی در عین گفت که فلسطینیان بالاخره پیروز خواهند شد. ولی در عین حال ادعا کرده گفت: «اسرائیل قدرت تحمل حملات موشکی از سوی جبهه مقاومت (یعنی گروه های تروریستی وابسته به رژیم ایران) را ندارد».

نصرالله تایید کرد که کمی بیمار است و به التهاب ریوی دچار شده است. ولی گفت که این بیماری جدی نیست. او این بیماری را به علت آلرژی فصلی خود دانست. او اصرار کرد که کورونا نگرفته، بلکه مشکل تنفسی دارد.

نصرالله گفت که از مذاکرات اسرائیل و لبنان برای تعیین خط مرزهای اقتصادی و جغرافیایی جانبداری می کند. این گفتگوها که دور دوم آن ادامه دارد به هدف تعیین حق بهره برداری دو کشور از منابع گاز زیر دریایی در مدیترانه می باشد.

با این همه، سرکردۀ حزب الله با استناد به بحران دولتی در اسرائیل ادعا کرد که این کشور به سوی جنگ داخلی پیش می رود. حسن نصرالله که به تقلید از سپاهی حسین سلامی این ارزیابی را ارائه کرده، از ماهیت دموکراسی و رقابت بین احزاب سیاسی شناخت لازم را ندارد.