نصرالله، به عنوان پادوی رژیم ایران خواستار مخالفت لبنان با تحریم ها شد

حزب الله لبنان، درنقش مزدور حکومت اسلامی ایران در منطقه، از دولت آینده لبنان خواستار گردید در راستای خواسته های رژیم ایران، به مقابله با تحریم های اعلام شده ایالات متحده علیه رژیم ایران برخیزد.

این خواسته در حالی مطرح می شود که لبنان به عنوان یک کشور ضعیف و کوچک هیچگونه امکان یاری رسانی به حکومت ایران را ندارد و همزمان، حاضر نخواهد بود علیه منافع ایالات متحده در منطقه اقدام کند و حمایت آن کشور را از دست بدهد.

حزب الله که از پیروزی نسبی خود در انتخابات لبنان بسیار دلگرم شده، اکنون تلاش می کند در دولت آینده پست های وزارتی مهمتری را به خود اختصاص دهد.

حسن نصرالله که روز گذشته (آدینه) همچنان از پناهگاه زیرزمینی خود به مناسبت هیجدهمین سالگرد خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان سخن می گفت، قاطعانه ابراز اطمینان کرد که در جنگ آینده با اسرائیل پیروز خواهد شد.

اسرائیل گفته است که اگر حزب الله در صدد تجاوز به اسرائیل براید، شدیدا مجازات خواهد شد و موجب ویرانی لبنان خواهد گردید.

نصرالله در سخنان گزافه گویانه خود هیچ مطلبی نگفت که به تهدید فوری علیه اسرائیل تعبیر شود، ولی در عین حال ادعا کرد که در جنگ آینده، پیروزی حزب الله بر اسرائیل حتمی خواهد بود.

نصرالله در عین حال اعتراف کرد که آخرین پایگاه بمباران شده در خاک سوریه، که در فاصله کمی از لبنان قرار داشت، انبارهای اسلحه آن گروه بوده است. ولی او در عین حال در مورد انتقام جویی سخنی بر زبان نراند.

او گفت: «دشمن مرتبا در حریم هوایی لبنان در حال پرواز است». اشاره او به این واقعیت بود که به گفته کارشناسان نظامی، اسرائیل اکثر حملات هوایی علیه هدف های نظامی در سوریه را از طریق خاک لبنان انجام می دهد.

نصرالله در عین حال گفت که حزب الله در پی شروع جنگ با اسرائیل نیست، ولی از بروز جنگ نیز هراس ندارد، زیرا مطمئن است که در جنگ آینده پیروزی مطلقی بر اسرائیل به دست خواهد آورد.

او در ادامه سخنان خود ادعا کرد که مزدور حکومت ایران نیست، بلکه به صورت مستقل عمل می کند. این ادعا در حالی مطرح می شود که همه پول و اسلحه و مایجتاج حزب الله توسط حکومت اسلامی ایران تامین می شود.

در اسرائیل، کارشناسان نظامی دیدگاه های مختلفی در مورد احتمال جنگ با حزب الله مطرح می سازند.

تحلیلگران این احتمال را بسیار قوی می دانند که رژیم ایران در اولن فرصت بخواهد از اسرائیل انتقام بگیرد و از آن جا که قادر نیست این هدف خود را از طریق خاک سوریه تامین کند، انتظار می رود به حزب الله لبنان دستور حمله موشکی به اسرائیل صادر کند. ولی حزب الله می داند که چنین تعرضی، چه بهای گزافی از او خواهد طلبید.

علاوه بر این، تا هنگامی که دولت آینده لبنان برپا نشود، بعید می نماید که حزب الله به سدتور حکومت ایران، جرات کند به تعرضی علیه اسرائیل دست بزند.

برخی تحلیلگران می گویند، تاکید نصرالله بر این که او مزدور و عامل اجرای دستورات رژیم ایران نیست، شاید به هدف آن بوده که اطمینان دهد که حزب الله حاضر نیست به دستور حکومت ایران، و به عنوان یک اقدام تلافی جویانه، به خاک اسرائیل تعرض کند.

نصرالله در بخش های دیگر سخنرانی خود، کوشید این تصور را ایجاد کند که تحریم های اعلام شده علیه رژیم ایران، لطمه ای به حزب الله لبنان وارد نخواهد آورد. او گفت: «ما پولی نداریم که در بانک های بگذاریم و هیچگونه نقل و انتقال پول از طریق بانک نیز نداریم».

علیرغم این سخنان، آگاهان اطمینان دارند که تحریم های ایالات متحده علیه حکومت ایران، به حزب الله نیز آسیب خواهد رساند.

حزب الله در لیست گروه های تروریستی جهان در ایالات متحده قرار دارد و از این رو بیشترین نقل و انتقالات مالی خود را خارج از چارچوب بانکی جهان انجام می دهد.

ولی در عین حال، تحریم ها علیه رژیم ایران، قدرت مالی آن حکومت را تضعیف خواهد کرد و به ادامه کمک های مالی به حزب الله نیز آسیب خواهند رساند – و بنابراین، بسیار طبیعی بود که نصرالله در نطق خود از دولت آینده لبنان بخواهد به اجرای تحریم های آمریکایی علیه رژیم ایران یاری نرساند.

یک دیدگاه

  1. لبنان که به انبار مهمات حزب اله تبدیل شده – جای تعجب است علی رغم حمایت دولت لبنان از حزب اله همچنان امریکا و غرب به این دولت کمک میکنن چرا تحریم های شبیه ایران به اونها اعمال نمیشه تا حزب الله را خلع سلاح کنن

Comments are closed.