نظرسنجی بیسابقه وزارت خارجه اسراییل از مردم ایران:هشتاد درصد مردم ایران با تظاهرات همسو هستند

وزارت خارجه اسرائیل روز گذشته نتیجه یک نظرسنجی بی سابقه از مردم ایران را منتشر کرد که طی دو ماه گذشته توسط این وزارتخانه اما به وسیله موسسه تحقیقات بین المللی ایپسوس در فرانسه انجام گرفته است.

بر پایه این نظرسنجی بیش از هشتاد درصد ایرانیان با تظاهراتی که طی سه ماه گذشته در ایران در جریان بوده و همچنان نیز ادامه دارد همسو و همراه بوده اند.

همچنین   هشتاد و شش درصد از مردم ایران با تحریم سپاه پاسداران هستند.

این نظرسنجی توسط افراد حرفه ای  در ترکیه که ایرانی هستند و به  زبان فارسی آشنایی دارند انجام گرفته است.

موسسه ایپسوس سومین موسسه نظرسنجی معتبر در جهان است و دولت اسرائیل دویست هزار شِکِل(واحد پول اسرائیل)بابت انجام این نظرسنجی پرداخت کرده است.