نظر دو تحلیلگر در اسراییل درباره حمله هوایی ارتش اسراییل به مواضع رژیم در سوریه