نفتالی بنت:ما به شدت از تصمیم دولت آمریکا برای بیرون آوردن سپاه پاسداران ازلیست تروریستی نگران هستیم

نخست وزیر اسرائیل امروز (یکشنبه)در ابتدای جلسه هییت دولت با ابراز نگرانی از تصمیم احتمالی دولت بایدن برای بیرون آوردن سپاه پاسداران از لیست گروه های تروریستی به شدت انتقاد کرد و سپاه را بزرگترین و فعالترین سازمان تروریستی دانست.

بنت در این باره گفت:ما از قصد آمریکا برای دادن جواب مثبت به خواست رژیم  مبنی بر  بیرون آوردن سپاه پاسداران از لیست سازمانهای ترور بشدت نگرانیم.

سپاه پاسداران بزرگترین و قعال ترین سازمان ترور دنیاست.

متاسفانه ما قاطعیت امضای قرارداد هسته ای با ایران را به هر قیمتی مشاهده میکنیم، حتی به قیمت اینکه بزرگترین سازمان ترور دنیا دیگر سازمان ترور خوانده نشود. اما این هزینه بیش از حد سنگین است.

دو روز پیش نیز نخست وزیر اسرائیل و وزیر خارجه کشور در اقدامی کم سابقه با انتشار بیانیه مشترکی از ایالات متحده خواستند که در تصمیم احتمالی خود مبنی بر خارج کردن سپاه پاسداران از لیست تروریستی منصرف شود و در این باره ابراز نگرانی کردند.

بنت امروز(یکشنبه)در پایان صحبت خود در این باره گفت:مهم است که بگویم-حتی اگر این تصمیم پر تاسف گرفته شود، اسرائیل همچنان سپاه پاسداران را به عنوان سازمان ترور می بیند، و با آن همانند سازمان ترور مقابله خواهد کرد.

طبق معمول، چیزی که آینده مان را تعیین میکند، اعمالمان و نه حرفهاست”.