نفتکش ایرانی سابیتی بعد از حمله موشکی همچنان به راه خود به سوی ایران  ادامه می دهد

اتهام زنی حکومت ایران نسبت به مسوولیت عربستان  در حمله موشکی به نفتکش ایرانی ادامه دارد و رژیم ایران هم چنان  ادعا می کند که حمله تروریستی به نفتکش ایرانی سابیتی “احتمالا با دو فروند موشک” بوده است .

سازمان بنادر و دریانوردی ایران با انتشار بیانیه ای  پیشتر در باره نفتکش ایرانی سابیتی متعلق به شرکت ملی  که در ۶۰ مایلی بندر جده عربستان سعودی دچار انفجار در بخش بدنه شده بود ، اعلام کرد ه بود که این نفتکش ایرانی  پس از این حادثه از کشورهای عربستان، مصر و سودان درخواست کمک کرده ولی کمکی دریافت نکرده است. مرکز “هماهنگی نجات دریایی جده” عربستان سعودی در پاسخ  گفته است : شرکت ملی نفتکش ایران “بزرگنمایی” می‌کند.

گارد مرزی عربستان سعودی پیشتر در گزارشی  اعلام کرد ه بود که نفتکش ایرانی ، با وجود اینکه اعلام کرده بود که “آسیب” دیده است، سامانه ردیابی‌اش را خاموش کرد و به مسیرش ادامه داد.

عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی، نیز گفته بود : کشورش در سانحه‌ای که برای نفتکش ایرانی در دریای سرخ پیش آمده دست نداشته است.

حسن روحانی رییس جمهوری حکومت ایران  گفته است : سرنخ‌های عامل حمله موشکی به نفتکش ایرانی را داریم که تا  تحقیقات‌مان تا رسیدن به نتیجه نهایی و روشن شدن مسئله ادامه دارد.

پاسدار علی شمعخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران در این باره گفته است :  با بررسی شواهد اطلاعاتی جمع آوری شده، سرنخ‌های اصلی ماجراجویی خطرناک حمله به نفتکش ایرانی در دریای سرخ بدست آمده است. که  بدون پاسخ نخواهد ماند.

هنوز هیچ کس مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است