نفرت از حزب الله با افزایش بحران در لبنان، بیشتر می شود و نصرالله اعتراف می کند که ایران قادر به حل مشکل نیست

ادامه بحران شدید کمبود سوخت در لبنان موجب شده که خشم مردم آن کشور علیه حزب الله لبنان رو به افزایش است و سه نفتکشی که چند میلیون تن سوخت به بندر بانیاس در سوریه رساندند تا از آن جا به لبنان منتقل شود نیز نتوانستند بحران سوخت در لبنان را برای دراز مدت حل کنند. برنامه ایالات متحده برای سوخت رسانی منظم به لبنان نیز هنوز به مرحله اجرایی نرسیده و وضع اقتصادی آن کشور روز به روز بدتر می شود.

یکی از نشانه های افزایش نفرت نسبت به حزب الله در لبنان، صدور دستور بازداشت وزیر پیشین اقتصاد را که نزدیک به حزب الله است، به عنوان مسئول وقوع انفجار وحشتناک یک سال و نیم پیش در بندر بیروت صادر کرد.

خاموشی های  لبنان به آن درجه از وخامت رسیده، که اکنون خود حسن نصرالله نیز که به آوردن سه نفتکش ایرانی افتخار کرده بود، با ابراز تلخ کامی می گوید که همگان باید بر ایالات متحده فشار آورند که تحریم های اقتصادی خود را باطل سازد تا دولت لبنان بتواند به واردات سوخت بپردازد.

نصرالله که پیشتر افتخار کرده بود که رژیم ایران همه سوخت مورد نیاز را تامین خواهد کرد، و با انتقال محموله نفتکش های ایرانی به لبنان، به یک تلاش تبلیغاتی به هدف ایجاد محبوبیت برای خود دست زده بود، اکنون می بیند که عاجز تر از آن است که بتواند مشکل سوخت کشورش را حل کند و از این روز خاموشی ها در سراسر لبنان، در ابعادی گسترده تر از پیش ادامه دارد.

ایالات متحده گروه حزب الله و شخص حسن نصرالله را در فهرست تحریم های اقتصادی قرار داده و چند موسسه پولی لبنان را نیز به آن گره زده است و از این رو بحران مالی و اقتصادی در لبنان ریشه دوانیده و موجب افزایش نگون بختی مردم آن کشور شده است.

حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه  رژیم ایران در دیداری که چند روز پیش از بیروت داشت، ادعا کرد که ایران می تواند همه مشکلات لبنان را حل کند – ولی کسی این وعده را جدی نگرفت و در شرایطی که خود حکومت در ایران با انواع مشکلات مالی و اقتصادی روبرو می باشد، بعید است که بتواند چنین وعده ای را در قبال لبنان عملی سازد.

در همان حال که خود ایران با کمبود برق روبرو می باشد، امیرعبداللهیان ادعا کرده بود که رژیم ایران قادر است در کمترین مدت و دو نیروگاه جدید برق را در لبنان راه اندازی کند.