نقش دختران در دفاع از میهن خود در ارتش اسرائیل. گزارشی از شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال

ارتش اسرائیل در سال های اخیر، نقش دختران را در دفاع از میهن و حضور آن ها را در واحدهای مختلف نظامی، در رشته های گوناگون افزایش می دهد. از هنگامی که اسرائیل در هفتاد و دو سال پیش، استقلال خود را دوباره به دست آورد،  به عنوان وسیله ای رفتار کرده که همه اقشار ملت، از هر گوره و جنس و فرهنگی هستند، در این کوره با هم آمیخته می شوند و فرهنگ نوین اسرائیل را به وجود می آورند و جامعه نوین کشور را برپا می سازند.

پیشبرد مقام زن در جامعه اسرائیل، یکی از وظایف مهم ارتش محسوب می شود و این در حالی که یهودیان بنیادگرا که در صحنه سیاسی اسرائیل حضور پررنگی دارند، بر این باور هستند که زن باید از مرد جدا بماند و به وظائف زنانه بپردازد و خدمت کردن بانوان در ارتش امری ناخوشایند است.

ولی ارتش، در عین حال که با بسیج کردن فزاینده دخترا، موجب پیشرفت اجتماعی آنان می شود، سود خود را نیز می جوید و آن، افزایش نیروی رزمی و خدماتی خود می باشد که به ارتش امکان می دهد از طول خدمت وظیفه پسران بکاهد.

در حالی که در گذشته، پسران به مدت سه سال و دختران برای دو سال در ارتش خدمت می کردند، از این ماه، دوران خدمت دختران ثابت مانده، ولی شش ماه از دوران خدمت پسران کاسته شده است که این خود می تواند برای اقتصاد اسرائیل و پیشرفت نسل جوان، تاثیر سازنده ای داشته باشد.

تلویزیون ایران اینترنشنال در این هفته گزارش کوتاهی درباره نقش دختران در ارتش اسرائیل پخش کرد که بابک اسحاقی گزارشگر آن رسانه تهیه کرده است.