نماینده آمریکا در سازمان منع استفاده از سلاح های شیمیایی:ایران همه قابلیت های شیمیایی خود را اعلام نکرده است

نماینده آمریکا در سازمان ملل استفاده سلاح شیمیایی گفت آمریکا همچنین در مورد تلاش ایران برای دسترسی به مواد شیمیایی مختل کننده سیستم اعصاب برای مقاصد تهاجمی نگرانی دارد

نماینده آمریکا در سازمان منع استفاده از سلاح های شیمیایی روز پنجشنبه در نشست این سازمان در شهر لاهه هلند گفت ایران همه قابلیت های شیمیایی خود را اعلام نکرده است.

به گزارش رویترز کنت وارد گفت که ایران در مورد مراکز تولید مواد شیمیایی گزارش نداده است.

وی گفت ایران برنامه خود برای دسترسی به مهمات شیمیایی ممنوعه را دنبال میکند.

وی اضافه کرد ایالات متحده مدت‌هاست در مورد ادامه برنامه تسلیحاتی شیمیایی ایران هشدار داده است.

وگفت که آمریکا در این مورد نگرانی دارد.

نماینده آمریکا در سازمان ملل استفاده سلاح شیمیایی گفت آمریکا همچنین در مورد تلاش ایران برای دسترسی به مواد شیمیایی مختل کننده سیستم اعصاب برای مقاصد تهاجمی نگرانی دارد.

به گفته کنت وارد جمهوری اسلامی انتقال تسلیحات شیمیایی خود را به لیبی در دهه ۱۹۸۰ گزارش نکرده است.

حتی پس از اعلام لیبی در سال ۲۰۱۱ هم اعلام کرده است.

وی گفت کشف بمب و خمپاره و مواد شیمیایی ثابت می‌کند ایران به طور کامل قابلیت های شیمیایی خود را گزارش نکرد است.