نماینده ایالات متحده، در مباحثات شورای امنیت، از رژیم ایران خواست به عملیات تعرضی علیه اسرائیل پایان دهد

نماینده ایالات متحده، قاطعانه از رژیم ایران خواستار شد که از اقدامات تعرضی علیه اسرائیل دست بردارد

در مباحثات دیشب شورای امنیت، پیرامون عملیات تعرضی حزب الله لبنان علیه خاک اسرائیل، نماینده ایالات متحده، قاطعانه از رژیم ایران خواستار شد که از اقدامات تعرضی علیه اسرائیل دست بردارد و کشورهای خاورمیانه را به حال خود بگذارد و پشتیبانی از حزب الله لبنان را متوقف سازد.

شورای امنیت به دنبال شکایت اسرائیل در مورد کشف تونل های تعرضی تشکیل جلسه داده بود که در آن نماینده ایالات متحده، بیشترین جانبداری را نسبت به اسرائیل ابراز داشت و از سازمان ملل نیز خواستار گردید که برای پایان بخشیدن به عملیات تعرضی علیه اسرائیل، اقدام کند.

در این نشست که شب گذشته (چهارشنبه) برگزار شد، نماینده سازمان ملل در پاسداری از صلح، ژان پل لاکروا، تائید کرد که چهار تونل تعرضی علیه اسرائیل، در خاک لبنان حفر شده بود. او تائید کرد که افسران ارشد نیروی پاسدار صلح سازمان ملل در جنوب لبنان (موسوم به یونیفیل) از این چهار تونل دیدن کرده اند و می گویند تنها دو تونل به داخل خاک اسرائیل رسیده بود.

این نماینده، از حزب الله در مورد حفر این تونل ها نام نبرد و کسی را مسؤول حفر آن ها  ندانست. ولی در عین حال تاکید کرد که چنین امری موجب نگرانی شدید می باشد.

در مباحثات شب گذشته، نماینده آمریکایی به نام رُدنی هانتر، که به جای خانم نیکی هیلی سخن می گفت، حکومت ایران و حزب الله لبنان را مسؤول حفر این تونل ها دانست و از رژیم ایران خواستار شد از فتنه گری های خود در منطقه دست بردارد.

هانتر گفت که جای هیچ گونه بحثی نیست که چه عواملی به حفر این تونل ها پرداخته اند و قصد و نیت آن ها چه بوده است. ما از رژیم ایران و همه عواملی که تحت فرمان آن هستند خواستاریم که از این فتنه گری دست بردارند و از شورای امنیت خواستاریم که رژیم ایران و حزب الله لبنان را محکوم بداند.

نماینده ایالات متحده گفت که همه شواهد و قرائن موجود نشان می دهد که حزب الله لبنان، یعنی یکی از بازوهای عملیاتی رژیم ایران بوده که به حفر این تونل های تعرضی پرداخته و انتظار طبیعی آن است که سازمان ملل علیه آن ها اقدام کند.

هانتر از  رئیس جمهوری لبنان نیز خواستار شد علیه حزب الله و عمیلیات تعرضی آن نسبت به اسرائیل، اقدام کند.

نماینده بریتانیا نیز حزب الله لبنان را مورد نکوهش قرار داد. ولی لحن کلام او آرام تر بود. وی بی آن که به فتنه گری های رژیم ایران اشاره کند، گفت: «دولت بریتانیا هرگونه تعرضی را علیه اسرائیل محکوم می داند».

در مباحثات شب گذشته، دانی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل، عواملی را در داخل ارتش لبنان متهم ساخت که از حزب الله رشوه می گیرند و با آن همکاری می کنند. او هشدار داد که اگر حزب الله بخواهد به تعرضی علیه اسرائیل دست بزند، با واکنش بسیار کوبنده مواجه میگردد.