نماینده ایران در آژانس: «اسرائیل است که نمی گذارد خاورمیانه از جنگ افزار اتمی پاکسازی شود»

نماینده رژیم  ایران در آژانس، کاظم غریب زاده

نماینده حکومت اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتم در وین، در جریان مباحثاتی که در آن خطرات اتمی شدن خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت، و در همان حال که رژیم ایران در مظان قاطعانه ترین اتهامات در مورد جنگ افزار اتمی می باشد، دوباره موضوع اتمی بودن اسرائیل را مطرح ساخت و ادعا کرد که اسرائیل است که با داشتن ۲۰۰ بمب هسته ای، امنیت خاورمیانه و جهان را به خطر می اندازد.

اسرائیل هرگز به داشتن بمب هسته ای اذعان نکرده، ولی در همان حال گفته است که هرگز نخستین کشوری نخواهد بود که به کاربرد جنگ افزار هسته این روی آورد. اسرائیل در معاهده جهانی منع جنگ افزار هسته ای، موسوم به ان پی تی عضویت ندارد، ولی در همان حال اعلام کرده است که وقتی همه دشمن ها علیه موجودیت اسرائیل در خاورمیانه و جهان پایان گیرد، و خطرات نسبت به امنیت اسرائیل برطرف شود، پیوستن به ان پی تی یک گزینه خوب می باشد.

نماینده دایم رژیم  ایران در آژانس، کاظم غریب زاده، در سخنان خود ادعا کرد که اتمی بودن اسرائیل مانع اصلی در راه پاکسازی خاورمیانه از جنگ افزار هسته ای می باشد. در همان حال که این ادعا کاملا دروغ است و اسرائیل هرگز کشور دیگری را مورد تهدید قرار نداده، و همیشه به تامین امنیت خود بسنده کرده و به کشورهای دیگر نظری نداشته است، سخنان غریب ابادی از گرایش رژیم ایران برای رسیدن به بمب هسته ای پرده بر می دارد.

نماینده رژیم ایران با گفتن از این سخنان که “اسرائیل مانع تحقق خاورمیانه بدون بمب هسته ای است” در واقع نشان می دهد که رژیم ایران در تلاش یافتن بهانه ای برای ادامه برنامه های اتمی خویش می باشد. زیرا جز رژیم ایران، هیچ کشور دیگر خاورمیانه در حال حاضر برنامه های هسته ای را دنبال نمی کند.

عریب آبادی در سخنان خود ادعا کرد که رژیم ایران همیشه خواهان غیراتمی بودن خاورمیانه بوده و می باشد  و این در حالی که حکومت، حتی در چارچوب برجام، همه تاسیسات اتمی خود را دست نخورده باقی گذاشته تا پس از پایان دوران تعهدات برجامی، به برنامه های اتمی باز گردد.

یک دیدگاه

  1. گاهی اوقات واقعا فکر می کنم این مزدوران رژیم ولایت فقیه هر گز در آینه نگاه نمی کنند.سیرت شیطانی اهریمنی آنها در چهره های زننده و غیرنرمال شان مشخص است.

Comments are closed.