نماینده زاهدان در مجلس رژیم:بیکاری ۴۰ تا ۶۰ درصدی در سیستان و بلوچستان

علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان در مجلس رژیم می گوید:در برخی از مناطق سیستان و بلوچستان نرخ بیکاری بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است.

یارمحمدی افزوده در «قصرقند و نیکشهر نرخ بیکاری حدود ۶۵ درصد و در چابهار و زاهدان به مرز ۴۰ درصد» رسیده است.

این نماینده مجلس اضافه کرده که در «ایرانشهر حدود۴۰ درصد و زاهدان ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت بیکار هستند.»

سیستان و بلوچستان یکی از محروم ترین استان های ایران است که رژیم در چهار دهه گذشته کمترین سرمایه گذاری های دولتی را در آن انجام داده و علاوه بر بی کاری گسترده مردم این استان با کمبود شدید مراکز درمانی- تحصیلی و خدماتی روبرو هستند.

این نماینده مجلس رژیم  ادامه داده: «آمارها نشان می‌دهند که در این مناطق نه صنعتی هست و نه کشاورزی هست.»

این نماینده مجلس همچنین میگوید: «توسعه نیافتگی، بیکاری در قسمت‌هایی از سیستان و بلوچستان در دنیا بی‌ سابقه و کم نظیر است.»

یازمحمدی هفته گذشته نیز گفته بود که بیکاری و نبود امنیت غذایی باعث شده که جمعیت قابل توجهی در سیستان و بلوچستان قرنطینه خانگی را بشکنند.