نماینده مجلس رژیم: کارگران در ایران بسیار فقیرتر شده اند و دولت و کارفرمایان می گویند کاری از دستشان ساخته نیست

علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی رژیم، که در نشست موسوم به “عدالت و سهم کارگر از تولید” سخن می گفت افزود : در هفته کارگر باید جشن میگرفتیم ولی کارگران با مشکلات زیادی مواجه هستند، حداقل دستمزد کارگران کمتر از نصف حداقل نیاز آنهاست،

یک نماینده مجلس که مسؤول دفاع از حقوق کارگران است، از وضع اسفناک و فقر فزاینده کارگران در حکومت اسلامی سخن گفت و از جمله اظهار داشت : عدالت در مورد حقوق واقعی کارگران اجرا نمی شود و دولت و کارفرمایان حقوق کارگران را پایمال میکنند .

علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی رژیم، که در نشست موسوم به “عدالت و سهم کارگر از تولید” سخن می گفت افزود : در هفته کارگر باید جشن میگرفتیم ولی کارگران با مشکلات زیادی مواجه هستند، حداقل دستمزد کارگران کمتر از نصف حداقل نیاز آنهاست، هم دولت و هم کارفرمایان این حرف را قبول دارند.

وی گفت : در اول ماه می دوازده سال پیش بود که کارگران برای احقاق حق خود، به تظاهرات دست زدند و به قانون حاکم در آن زمان در مورد حقوق کارگری اعتراض کردند .

محجوب افزود : اعتراضات ماه مه سال ۱۸۸۶ به خیزش مردمی انجامید وبه دنبال آن، وقتی سازمان بین المللی کار تشکیل شد، ۸ ساعت کار را برای کارگران در نظر گرفته و مصوب کردند و قیام اول ماه مه ۱۸۸۶، را اساس و پایه “روز کارگر” قرار دادند.

در روز جهانی کارگر هم در حکومت ایران  ، تشکل‌های مستقل کارگری در مطالبه ی خود از دولت خواستند از “متزلزل‌سازی نیروی کار، دستمزدهای پایین و معوقه، خصوصی‌سازی گسترده و ناموفق کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین فشار بر تشکل‌ها و فعالان مستقل کارگری” جلوگیری شود اما اعتراض آنان به  خشونت نیروی امنیتی رژیم و بازداشت کارگران منجر شد .

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: “در شرایط سخت و دشوار فعلی کشور، بیشترین فشار اقتصادی متوجه قشر کارگر است و باید به مطالبات آنان به صورت جدی رسیدگی شود.

اعتراضات اخیر کارگری در ایران، به دلیل بی‌توجهی کارفرمایان به پرداخت مطالبات مزدی کارگران سالیان دراز است که ادامه دارد و به موازات آن، بسیاری از کارگران چندین ماه و یا چند سال هنوز حقوق ماهیانه خود را دریافت نکرده اند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی فاش ساخته گفت : کارفرمایان و دولت که حامی آنان است، به صراحت اعلام کرده اند، که نمی توانند از حقوق حقه کارگران حمایت کنند.