نماینده مجلس: کشورهایی که تزریق واکسن فایزر را برای نجات مردمشان شروع کرده‌اند مزدور آمریکا هستند

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ادعا کرد: کشورهایی که از واکسن فایزربرای پیشگیری از کورونا استفاده می‌کنند مزدور و جیره‌خوار آمریکا هستند.

او رد ادامه اثربخشی این واکسن را نیز زیر سوال برد و گفت که «این واکسن با فشار ترامپ خیلی زودتر از مراحل علمی ارائه شده و برخی از مراحل آن مثل فاز بالینی هنوز به صورت کامل انجام نشده است. این واکسن مانند همان دارویی بود که آمریکایی‌ها اعتقاد داشتند می‌تواند کرونا را درمان کند ولی بعدا مشخص شد که اثری ندارد و در نهایت منابع مالی زیادی را برای آمریکا ایجاد کرد.»

پیشتر نیز علی خامنه‌ای اعلام کرد که او اجازه نخواهد داد واکسن‌های تولیدی آمریکا و انگلیس به ایران وارد شود.

در همین زمینه ۲۰۰ نماینده مجلس اعلام کردند که از “فرمایشات رهبری” درباره واکست تبعیت می‌کنند و از دولت می‌خواهند جلوی ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی کرونا را بگیرد.

سعید نمکی، وزیر بهداشت حکومت نیز به تقلید از دستور علی خامنه ای که مورد انتقاد محافل علمی قرار گرفت اعلام کرد که دستور رهبر ی مبتنی بر پژوهش‌های علمی است و او مانند پدر خانواده نگران فرزاندانش است.

در روزهای گذشته نزدیکان علی خامنه‌ای و گروهی از مقام‌های سیاسی شایعات مختلفی را در مورد عوارض استفاده از واکسن‌های شرکت مدرنا، فایزر و آسترازنکا اعلام کرده‌اند

حسینعلی شهریاری در ادامه با تکرارسخنان خامنه ای گفت که «واکسن فایزر هم ممکن است که در کوتاه مدت عوارضی داشته باشد و این احتمال نیز وجود دارد که در بلندمدت روی ژن انسان آثار منفی داشته باشد. این نگرانی فقط مختص واکسن فایزر نیست و مشمول دیگر واکسن‌ها خارجی مشابه نیز می‌شود که تصمیم به ممنوعیت واردات آنها اتخاذ شد. چراکه آمریکا و غرب تا قبل از کرونا ایران را تحریم دارویی کرده بودند و سوال اینجاست که چرا امروز دلسوز ما شده اند؟ این نگرانی وجود دارد که شاید آنان بخواهند واکسن را روی مردم ایران آزمایش کنند. حتی این احتمال وجود دارد که شاید بخواهند واکسنی که می‌خواهند به ما بدهند را دستکاری کنند.»

او گفته است که کشورهای مورد اعتماد حکومت اسلامی روسیه، چین و کوبا هستند و واکسن‌های وارداتی نیز محصول این کشورها خواهد بود: «چنانچه در بحث واکسن نیازمند واردات بودیم، قطعا این کار را با همکاری کشورهای مورد اعتماد خودمان مانند روسیه، چین و کوبا انجام می‌دهیم.»