نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه: با دعا و نیایش به جنگ کورونا بریم

علی شیرازی، نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه ادعا کرد که اگر بلاها، عامل استغفار و توبه و وصل به خدا شد، نعمت‌های الهی سرازیر می‌شود با دعا و استغفار به جنگ کورونا برویم.

او افزود: «باید با  استغفار و توبه به خدا وصل شد تا  نعمت‌های الهی سرازیر شود و کورونا از بین رود ».

علی شیرازی٬ در ادامه گفت: «به خود بیاییم. با خدا انس بگیریم. تا  کورونا از ما دور شود».

علی خامنه ای نیز بیشتر در این باره گفته بود که  «دعا، توسل و استغفار برای دفع بلا، اهمیت معجزه‌واری دارد. همه آنچه برای مقابله با کرونا گفته شد در حکم ابزار است باید با دعا و تضرع، نظر لطف الهی را که همواره شامل حال ملت ایران بوده است، برای عبور از این گردنه نیز جلب کرد».

در ادامه این خبر آمده است که  آخوند نجف نجفی نماینده بعثه علی خامنه‌ای در عراق نیز به علت ابتلا به کورونا مُرد.