نماینده پارلمان سوریه، در عین هشت سال جنگ داخلی: «به زودی صهیونیست ها را از فلسطین فراری می کنیم»

در همان حال که جنگ داخلی در سوریه هشت سال است ادامه دارد و حکومت حدود نیم میلیون نفر از شهروندان را قربانی کرده تا در قدرت بماند، و هنوز هم نتوانسته است مخالفت های مردمی را به طور کامل سرکوب کند، یک نماینده پارلمان سوریه ادعا کرد که بزودی خواهند توانست اسرائیل را نابود سازند.

این نماینده با نام “مَهَند الحاج علی” در این یاوه سرائی از جمله گفت: «کاری می کنیم که صهیونیست ها از فلسطین فرار کنند و به اروپا بگریزند».

این فرد که سخنان او در خبرگزاری دولتی ایرنا در تهران انتشار یافته، در واکنش به بیش از دویست حمله هوایی اسرائیل به سوریه که در جریان آن، بیش از یک هزار نقطه نظامی متعلق به سپاه پاسداران و حزب الله لبنان آسیب دید، گفت: «مسائل غیرمنتظره و غیرقابل پیش بینی داریم». او در ادامه ادعاهای خویش گفت: «حملات هوایی اسرائیل، همیشه پس از پیروزی های ارتش سوریه بر تروریست ها روی داده است، ولی اگر آن ها بخواهند سوریه را مورد یک حمله همه جانبه قرار دهند، برنامه های غیرمنتظره زیادی علیه آنان داریم».

آگاهان می گویند که این شیوه سخن گفتن، تقلیدی از مقامات حکومت ایران است، که همیشه می گویند “اگر آمریکا خطایی بکند و به ایران حمله برد…» و یا می گویند: «اگر اسرائیل غلطی بکند …»

مسلم آن است که اسرائیل قصد حمله به سوریه را نداشته و ندارد. تنها دلیل واکنش های هوایی اسرائیل در خاک سوریه، جلوگیری از استقرار نظامی سپاه قدس و حزب الله لبنان در آن کشور است که همیشه گفته اند قصد دارند از طریق خاک سوریه نیز اسرائیل را هدف حمله نظامی قرار دهند.

فرماندهان سپاه پاسداران در بخشی از رجزخوانی خود، به نتانیاهو توصیه کرده بودند که برود و شنا یاد بگیرد، زیرا پس از وقوع حمله، تنها راه فرار اسرائیلیان، از دریا می باشد.