نماینده کارگران در شورای عالی کار: کارگران ایرانی در بدترین شرایط بسر می برند و  از حکومت ناراضی اند

علی خدایی،  نماینده کارگران در شورای عالی کار در انتقاد از دولت روحانی گفت: حدود سه ماه به پایان سال باقی مانده است که هیچ خبری از بررسی مجدد مزد در سال جاری نیست. عمدا موانعی را بر سر راه ما قرار دادند  که باید برداشته شود. این دولت از ماده ۴۱ سوءاستفاده کرده  است.

این در حالی است که کارگران با توجه به گرانی ها و قیمت های بالای  کالاها و سخت تر شدن معاش زندگی با مشکلات فراوانی روبرو هستند.

علی خدایی،  افزود:. رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۵ ماه پیش وعده داد که دولت در دستمزد طی ۶ماه دوم افزایش می یابد، اما تاکنون اقدامی از سوی دولت صورت نگرفته است.

پیشتر نیز محمد شریعتمداری, وزیر کار نیز درباره بازنگری دستمزد کارگران گفته بود:  قرار نیست دستمزد کارگران تغییری کند. علاوه  بر شریعتمداری که به طور واضح این موضوع را تکذیب کرد، حاتم شاکرمی معاون روابط کار نیز دوباره اعلام  کرد که چنین موضوعی در دستور کار شورای عالی کار نیست. .

علی خدایی،  در ادامه افزود: بند ۲ماده ۴۱ قانون کار می گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تامین کند، در حالی که می بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.

او در ادامه گفت: در سال ۹۹ سبد معیشت خانوار ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم

او گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده اند، کارگران باید سرکار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر می دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی می کنند.