نمایندگان عرب در پارلمان اسرائیل، رهبر حزب کارگر بریتانیا را که اظهارات یهودستیزانه داشته تحسین کردند

اعضای سیزده گانه فراکسیون متحد اعراب اسرائیل در پارلمان این کشور، با انتشار نامه ای در روزنامه چپ گرای گاردین چاپ لندن، حمایت کامل خود را نسبت به اظهارات و رفتارهای جِرِمی کُربین رهبر حزب کارگر بریتانیا   ایراز داشتند و او را یکی از حامیان سرسخت فلسطینیان توصیف کردند که لایق همه گونه تعریف و تمجید می باشد.

رهبر کنونی حزب کارگر بریتانیا، تا کنون بارها سخنانی بیان داشت که نماد کامل یهودستیزی و اسرائیلی ستیزی است و اکنون نامه تشویق آمیز نمایندگان سیزده گانه عرب پارلمان اسرائیل در حمایت از اظهارات رهبر حزب کارگر، عملا گامی در حمایت از ترور و در نفی حق موجودیت اسرائیل محسوب می شود.

جرمی کهن در سخنان سال های اخیر خود، عملا هولوکاست را انکار گرده، و تعریف بین المللی در مورد ماهیت یهود ستیزی را نمی پذیرد و خود را نسبت به آن پایبند نمی داند. این تعریف در حزب کارگر بریتانیا مورد تائید قرار گرفته، ولی کُربین حاضر به جانبداری از آن نیست.

رهبر کنونی حزب کارگر، همیشه از فلسطینیان علیه اسرائل جانبداری کرده و عملا حامی سازمان تروریستی حماس است، که از نابودی اسرائیل سخن می گوید.

آن چه که بیش از همه خشم یهودیان عضو حزب کارگر بریتانیا را برانگیخت، شرکت کُوربین در تجلیل از تروریست های فلسطینی و نهادن حلقه گل به روی قبر آن ها بود. این تروریست ها مسوولان قتل ورزشکاران اسرائیل در اولمپیاد مونیخ حدود ۴۸ سال پیش بودند. رهبر حزب کارگر بریتانیا با این اقدام نشان داد که از جنایات تروریست های فلسطینی علیه کشور اسرائیل جانبداری می کند.

جرمی کوربین تا بحال چندین بار نیز در همایش های سازمان های ترور فلسطینی شرکت کرده و علیه اسرائیل سخن گفته است.

سیرده نفر نمایندگان عرب عضو پارلمان اسرائیل، در نامه مشترکی که در روزنامه گاردین انتشار یافت، سیاست و اظهارت کربین را علیه اسرائیل ستودند و او را یکی از حامیان واقعی فلسطینیان خواندند.

برخی سیاستمداران اسرائیل در واکنش به این نامه گفتند که نمایندگان عرب، عملا ثابت کردند که خود را شهروند متساوی الحقوق در اسرائیل نمی دانند، بلکه دست نشاندن ترور فلسطینی علیه اسرائیل هستند و عملا به کشوری خیانت می کنند که در آن حتی به عضویت پارلمان راه یافته اند و از تساوی حقوق برخوردار هستند.